Konu:Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu (s.s.:310)
Yasama Yılı:3
Birleşim:80
Tarih:20/03/2013


YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU (S.S.:310)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

310 sıra sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı'nın 2'nci maddesiyle ilgili olarak verdiğimiz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

Tabii, biraz önce Ahıska Türkleriyle ilgili yaptığım konuşmayı bitirmedim. Şimdi, bu Hükûmet, çok böyle fantezi olsun diye, işte, "Ermeniler gelsin, Yunanlılar gelsin, gidenler geri gelsin." de, tamam onlar da gelsin de ama bu Ahıska Türkleri de gelsin, bir Türkiye'ye yerleşsin. Yani insan, önce can, sonra canan. Dolayısıyla yani ben bu Hükûmetten, özellikle bu AKP'nin Hükûmete destek veren şeylerde, "Türk" kelimesinden çok rahatsız oluyorlar. Hâlbuki "Türk" kelimesi bir ırkı ifade etmiyor, Türkiye'de yaşayan bir toplumun bir sentezi; yani işte, Türk'ü de, Kürt'ü de, Ermeni'si de?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Kimse rahatsız olmuyor ya "Türk" kelimesinden.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, siz çok rahatsız oluyorsunuz.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Hiç rahatsız olmuyoruz biz, Ahıska Türklerinden hiç rahatsız olmuyoruz. Sen rahatsız oluyorsun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Siz çok rahatsız oluyorsunuz. Onun için, bunları diyorum ki yani? Yahu, şimdi, hepimiz sizi tanıyoruz. Tayyip Erdoğan demedi mi ki "Ben bu milleti ayaklarımın altına aldım, eziyorum." Dedi mi demedi mi? Dedi işte. Daha ne, yani, şimdi, ayaklar altına?

Birileri de diyor ki: Ey Tayyip, bu milleti ayaklar altına alacak kişiyi anası doğurmadı. Yani, hiçbir ayak Türk milletini ayak altına alamaz ama sen ayaklar altında sürüneceksin onu da bilesin, onu da söyleyeyim kendilerine.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Bayrak arkanda, bak arkanda!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, bakın, sizin menfaatinize konuşuyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti yok olmuş. Yarın göreceğiz, Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde Türkiye var mı yok mu, Türkiye Cumhuriyeti devleti var mıdır yok mudur, göreceğiz.

Şimdi, burada Bakan oturuyor, bakalım ne bayraklar burada dalgalanacak? Yarına senin polisin sokağa çıkabilecek mi, yarına senin bayrağın bir yerde asılacak mı? Göreceğiz yarın.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Bayrak arkanda, 2 tane bak!

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, beyler, insan olalım, gerçekleri kabul edelim. İnsan olmayanlar gerçekleri kabul etmez. Göreceğiz yarın. Ben, bugün İçişleri Bakanına bir soru sordum. Yarın bu saatte de burada olacağım ve burada Türkiye'de yapılan hareketlerin sorumlusunu soracağım.

Onun için, şimdi, bakın, ne yapıyorsunuz? Orduyu feshettiniz aşağı yukarı, bütün kumandayı feshettiniz.

Şimdi, "Güvenlik Müsteşarlığı" diye müsteşarlık kurdunuz. Oraya bir madde getirdiniz: "Yabancılar da istihdam edilebilir." Şimdi, yabancı olarak getirdiniz, sordum Bakan cevap vermiyor. El Kaide'den adam getirdiniz, Müslüman Kardeşlerden getirdiniz, Taliban'dan getirdiniz, Hamas'tan getirdiniz; polis teşkilatı içinde onlara silahlı bir güç oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla, yarın, bu şekilde gelen insanların Türkiye'nin neresinde nasıl katliamlar işleyeceklerini göreceğiz.

Şimdi, "DHKP-C" bugün işte AKP Genel Merkezine lav silahla şey etmiş. Arkadaşlar, Türkiye'de Tayyip Erdoğan bizim genel başkanımıza demedi mi ki "Ben senin nefes alışını dahi kontrol ediyorum."

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Ne zaman dedi?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ana muhalefet partisinin genel başkanının nefes almasını kontrol eden Tayyip Erdoğan Türkiye'de hangi örgütün hangi silahlarla nerede olduğunu bilmiyor mu? Geçmişte, Bülent Arınç Manisa'dayken 2 subay yakalandı, Bülent Arınç'ı öldürmeye gitmişler. Peki, eğer bu DHPK-C hakikaten Tayyip'e bir suikast düşünse  niye Danimarka'ya gittiği zaman gitsin oraya ateş açsın! Bunların hepsi danışıklı dövüş. Türkiye'de gündemi değiştirmek istiyorsunuz. Türkiye'yi yok etmeye yönelik her harekette hep gündemi değiştirerek Türkiye'de halkı kandırmaya çalışıyorsunuz.

EMRULLAH İŞLER (Ankara) - Sen ne konuştuğunun farkında mısın?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben size doğruları söylüyorum.

Bakın beyler, bu makamlar gelip geçicidir. Bu memleketin kalıcı olması lazım. Bu memlekette sizin çocuklar da yaşıyor. Öyle bir Türkiye bırakıyorsunuz ki, öyle yok olan bir Türkiye bırakıyorsunuz ki, böyle bir şey olmaz arkadaşlar! Her yönüyle yabancılara teslim olmuşsunuz. Bugün, bir yabancı kral geliyor diyor ki: "Tayyip Erdoğan Türkiye'de Mısır gibi Müslüman Kardeşleri iktidara getirecek bir yönetim getirmeye çalışıyor." Doğru mu yanlış mı? Doğru. Bunları siz?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Her söylenene inanma.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, birtakım içinizde sakallılar var, onlar diyorlar "Biz de istiyoruz, biz de istiyoruz ki, Müslüman Kardeşler gelsin, Taliban gelsin, onlar yönetsin bu memleketi." Ama bu coğrafyada onlar yaşayamazlar. Bu millet size gerekli dersi verecek. Biz yarın sokaklara çıkacağız, bu milletin hak ettiği yönetimin siz olmadığını?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - ? bu cumhuriyete ihanet ettiğinizi söyleyeceğiz.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)