Konu:Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu (s.s.:310)
Yasama Yılı:3
Birleşim:80
Tarih:20/03/2013


YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU (S.S.:310)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 310 sıra sayılı yasa tasarısının 1'inci maddesiyle ilgili olarak verdiğimiz yasadaki değişiklik önergesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, tabii, bu kanun aslında çok önemli bir kanun. Türkiye, yabancıların geçiş alanı konusunda çok önemli bir coğrafyada bulunmaktadır. Bu coğrafyaya çok zamanlarda çok büyük göçler geldi. Mesela 1991 yılında Halepçe katliamından sonra Hakkâri'ye 500 bin tane Kürt geldi. O zaman Özal baştaydı. Onlar içeri alınmıyordu. Biz, o zaman gittik, onları Hakkâri'den içeri aldık. Fakat o  zaman Avrupalılar tabii kendi hesaplarına gelince en ufak bir fedakârlıkta bulunmuyorlar? Biliyorsunuz Kürtlerin en büyük koruyucusu Madam Mitterand'dı. Efendim, işte Fransızları, Almanları? "Siz işte bunlara gerekli ilgiyi göstermiyorsunuz." dediler ve "Niye ilgi göstermiyorsunuz?" dediler. O zaman dedik ki: "Yahu kardeşim, sizin o kadar mademki insanlık duygunuz çok güçlü, bu kadar insanları seviyorsunuz, bu gelen 500 bin kişinin içinden bir 20 bin kişiyi de siz alın." Hiç birisi 1 kişiyi almadı. Tabii devamlı Türkiye üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor ama bu coğrafyaya da çok büyük göçler geliyor. Biz bu göçlere gerekli ilgiyi gösterirken?

Mesela burada en önemli uluslardan birisi de bu Ahıska Türkleridir. Ben, 1989 civarlarında ilk defa Türk Hava Yolları Moskova'ya sefer düzenlerken ben de gitmiştim. O zaman bir kış gününde hiç unutmuyorum Ahıska Türkleri gelmişti, bize o zaman durumlarını anlatmışlardı. Gerçekten çok büyük sıkıntı içinde. İşte, eskiden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği zamanında bu insanlar gerçekten büyük bir göçe tabi tutulmuş, büyük bir işkence görmüş, topraklarından edilmiş, soydaşlarımız. Fakat sonradan?. Yani tabii o tarihten beri bize gelince, bu insanlar bize şikâyetlerini iletince? "Yahu işte, bu Ahıska Türklerine Türkiye'de bir imkân tanıyın." dedik ve Ahıska Türklerine o zaman, 1992 yılında 3835  sayılı bir Kanun çıkarıldı. Çıkarıldı ama bu insanlara çok büyük de bir imkân sağlanmadı. Şimdi, Avrupa Konseyi 2007 tarihinde bu Ahıska Türklerinin esas Gürcistan'da bulunan topraklarına geri gönderilmesi için de bir karar aldı fakat Gürcistan'da bunların 5 ilçe, 200 tane köyleri var. Bu köylerden büyük bir kısmında Gürcistanlılar ve Ermeniler yerleşmiş fakat ne Gürcistanlılar ne de Ermeniler işgal ettikleri bunların topraklarını vermiyorlar. Ama maalesef, Türkiye Cumhuriyeti devleti de bunlara sahip çıkmıyor. Onun için her şeyden önce yabancılarla ilgili bu yasalar çıkarken Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını koruyarak, Gürcistan'daki bu Ahıska Türklerinin topraklarının geri verilmesi konusunda bence gücünü kullanması lazım.

Ayrıca, bu Ahıska Türkleri Türkiye'ye geldikleri zaman orada okuyan, yabancı ülkelerde mezun olan çocukların diploma, üniversite muadiliyeti kabul edilmiyor. Bunları sağlamak lazım. Ayrıca, bunlar Sosyal Güvenlik Kurumunun sigortalarından yararlanamıyorlar, borçlanamıyorlar ve bunları bence sağlamak lazım. Yani evvela gidip de başkalarını, Suriyelileri, bilmem başka yerlerden gelen insanları evvela barındıracağımıza, evvela kendi özümüz olan, soyumuzdan olan insanların haklarını korumamız lazım.

Onun için, bence bir an önce Hükûmet bu işe el atmalı. Ahıska Türklerinin içinde bulunduğu bu sıkıntıları gidermeli. Türkiye'de 100 binin üzerinde Ahıska Türkü var. Ben bu insanların zaman zaman bazı sorunlarıyla da ilgileniyorum. Ama tabii, bunu sağlayacak en başta Hükûmettir, Hükûmet başta iktidardadır, iktidar gücünü kullanan kişilerdedir ve Avrupa Konseyinin kararlarının uygulanması bence Gürcistan'da sağlanmalıdır.

Yine, bu insanlara geçici ikamet imkânları sağlanmalıdır. İş imkânları konusunda da bunlara bazı avantajlar sağlanmalıdır. Bu itibarla bu insanların öteden beri, ta 1940'lardan beri çektikleri bu işkencelerin bir an önce sonlandırılması için kendi milletimizin ırkından gelen bu insanların en azından Türkiye'yi kendilerine yurt edinebilecek rahatlıkta hissetmeleri lazım.

Önergemiz çok önemli değil, ister kabul edersiniz, kabul etmezsiniz o önemli değil ama önemli olan bu Ahıska Türklerinin içinde bulunduğu sıkıntıyı vurgulamak için bunları söyledim.

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)