Konu:YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU (S.S.:310)
Yasama Yılı:3
Birleşim:80
Tarih:20/03/2013


YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU (S.S.:310)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, tabii, son zamanlarda Türkiye özellikle Orta Doğu'dan gelen terör örgütleriyle dolduruldu. Yani, işte, Türkiye'de ordu çökertilirken bir güvenlik müsteşarlığı oluşturuldu. O Güvenlik Müsteşarlığı bünyesinde yabancı personel çalıştırma ilkesi de getirildi. Son olarak da Yemen'e vize kaldırıldı. Şimdi, Yemen'de tabii çok önemli, tehlikeli bir unsur var; El Kaide orada çok hâkim ve El Kaide'den birtakım insanlar getirilip Suriye'ye, oraya gidip orada savaşıp gelen kitle var. Bunu zaten dış basın da yazıyor. Şimdi, evvela, El Kaide'den, Müslüman Kardeşlerden, Hamas'tan son zamanlarda Türkiye'ye gelen kişi sayısı kaç? Siz bunları kontrol ediyor musunuz? Bunlar nerede ikamet ediyor? Bunları özellikle tek tek öğrenmek istiyorum.