Konu:TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (S.S.: 292)
Yasama Yılı:3
Birleşim:79
Tarih:19/03/2013


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MORİTANYA İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (S.S.: 292)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Moritanya'yla Türkiye arasındaki sağlıkta iş birliği çok önemli bir gündem maddesi hâline geldi ve Türkiye'de tüm dünyanın örnek aldığı sağlıkla ilgili alanı müzakereye açtı Sayın Vekil.

Şunu çok net söylemek gerekir ki son on yılda Türkiye çok önemli reformlar yaptı ve bu reformların en önemli maddelerinden bir tanesi de sağlıkta yapılan reformdu ve şu anda Türkiye?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sağlık Bakanını onun için mi yediniz?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - ?tüm dünyada çok fazla ülke tarafından örnek alınıyor. Eğer bilmiyorsanız, lütfen gidin, gezin.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Hangi ülke?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Şu ülkeleri bir sayar mısınız?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Afrika'dan Asya'ya, Asya'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Amerika'ya kadar?

Bakın, arkadaşlar, geçen hafta, Nüfus Kalkınma Grubu Başkanı olarak heyetimizle birlikte Kuzey Afrika'da belki de adını ilk kez duydunuz bir ülkeye gittik ve gidiş sebebimiz TİKA. Şu anda tüm dünyada yardım faaliyeti 1,3 milyar dolar olan bir yardım kuruluşundan bahsediyorum. TİKA'nın donörlüğünde Moritanya'ya gittik ve Moritanya Kuzey Afrika'da bir ülke.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Biz ilk kez mi duyuyoruz?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - 1 milyon kilometrekarelik bir alana sahip ve üstünde sadece 3,5 milyon insan yaşıyor ve doğum oranları inanılmaz derecede yüksek olmasına rağmen nüfus artış hızı beklenilen oranda değil.

Sebep ne, biliyor musunuz? Anne, bebek ölüm oranları inanılamayacak seviyede. Bugün bin bebekteki ölüm oranı Moritanya'da binde 117. Anne ölüm oranları: Her 100 bin anneden 729 tanesi ölüyor ve 3,5 milyonluk nüfusta doktor sayısı sadece 400.

Ve sadece sağlıkla ilgili alanda mı Türkiye'den destek isteniyor? Hayır. Görüştüğümüz iktidarı, muhalefeti -Meclis Başkanı dâhil olmak üzere- Türkiye'yi dünyaya örnek olarak gösteriyor ve diyor ki?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Bilmiyorlar. Nereden bilsinler? Türkiye'yi tanımıyorlar.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Arkadaşlarım şahittir ve bu şahitliği yapan Milliyetçi Hareket Partisinden değerli milletvekilim, muhalefet milletvekilim Sayın Ruhsar Demirel de vardır. Aynen şu cümle kullanıldı: "Bir Müslüman ülkenin lideri IMF'ye rest çekiyor ve üstüne, dönüyor, `5 milyar dolar borç verebiliriz.'" diyor, Türkiye'den bahsediyor. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) Ve bunu söylerken Moritanya bunun farkında ama muhalefet bunun hâlâ farkında değil, Türkiye'nin dünyada geldiği yeri hâlâ görmüyor.

Biz Moritanya'da bu örnekleri artırırken sağlıkta iş birliği istiyorlar, tarımda iş birliği istiyorlar, ekonomik iş birliği istiyorlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıyla iş birliği istiyorlar.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Moritanya'nın istemesi senin gelişmişliğini göstermez.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Ben oraya gittiğimde bütün arkadaşlarımla birlikte "Biz neler yapabiliriz?" dedik ve hemen oranın Sağlık Bakanının bizden talebi, iş birliği anlaşmasının? Sağlık Bakanlığımız 2011 yılında bir iş birliği anlaşması yapmış ve iş birliği anlaşması çerçevesinde de hemen faaliyetler yapılmaya başlanmış. Deniyor ki: "Doktorlarımız Türkiye'ye gelsin ve eğitimler alsın; ebelerimiz, hemşirelerimiz Türkiye'de eğitim görsün." Ve Türkiye, bu ülkeye, ezilen varsa, mağdur varsa, dünyanın neresinde varsa -"Ben varım."' dediği gibi orada da "Ben varım." diyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Malatya'da kayısılar yanmış, kayısılar!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Ve bununla ilgili olarak, arkadaşlar, Moritanya'daki Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu iş birliğinin gerçekleştirilmesi için Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ, TİKA desteğiyle gittiğimiz bu projede çok ciddi destek verdi. Hemen, acil, grup başkan vekillerimizden destek istedik ve hemen Moritanya'yla? Bebekler ölüyor arkadaşlar. Eğer siyaset yapacaksanız sağlıkta yapmayın lütfen, Moritanya'da bebekler ölüyor, Moritanya'da anneler ölüyor, siz burada siyaset yapıyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Siyaset falan yapmıyoruz ya!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - İnsanlar ölürken biz siyaset yapmadık ve yapmayacağız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ne alakası var?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Sizler lütfen Moritanya'yı gidin görün. Biz Somali'yi gördük, biz Myanmar'ı gördük, Etiyopya'yı gördük ve şunu bilin ki?

VELİ AĞBABA (Malatya) - Malatya'da kayısılar yanıyor, sen orada?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Çiftçi ölmüş, çiftçi!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - ?Türkiye her yere yardım ediyor. Şu anda 2,3 milyar dolar bizim yardım yapmış olduğumuz ülkeler var. Afrika'ya gittik bunu söyledik, Afrika "Türkiye'yi biz örnek alıyoruz." diyor.

VELİ AĞBABA (Malatya) - Öznur Hanım, siyaset yapmayalım da duvar mı örelim? Biz siyasetçi değil miyiz, "Siyaset yapma." diyorsun? Duvar mı yapalım!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Akabinde biz Birleşmiş Milletlere gittik ve New York'ta yapmış olduğumuz toplantıda, orada da Türkiye gene örnek gösteriliyordu. Ne diyorlardı biliyor musunuz? "Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülke Türkiye ve örnek alınması gereken ülke Türkiye." denildi.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

VELİ AĞBABA (Malatya) - "Siyaset yapma." diyor, bostan mı ekelim Sayın Çalık?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Evet, siz de örnek alın, AK PARTİ'yi örnek alın.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)