Konu:TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İLE ANLAŞMAYA İLİŞKİN MEKTUPLARIN VE ANLAŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S.S.: 348)
Yasama Yılı:3
Birleşim:79
Tarih:19/03/2013


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İLE ANLAŞMAYA İLİŞKİN MEKTUPLARIN VE ANLAŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S.S.: 348)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, bildiğim kadarıyla siz Devlet Planlama Teşkilatı kökenli, bürokrasiden gelen bir siyasetçisiniz. Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı? Bu devletin köklerini oluşturan, bürokraside devletin bütün kurumlarına adam yetiştiren önemli kurumlardan biriydi bu Devlet Planlama Teşkilatı. Bir kanunla kurumlar yok edildi ve hepimiz biliyoruz ki, bürokrasiden gelen bütün arkadaşlarımız da bunu bilir ki devlette bir kültür yaratmak, bir kurum yaratmak çok ciddi bir emek, kaynak ve zaman ister. Bu kanun hükmünde kararnameyle DPT yok edilirken sizin tavrınız ne oldu?

Bir de bizlerin zamanında, Hazine uzmanları, DPT uzmanları, Dış Ticaret uzmanları mesleğe tarafsız sınavlarla alınan, özel yetiştirilen, ücretleriyle, kariyerleriyle özel olarak ilgi gösterilen ve devleti götürmesi beklenen beyin takımıydı. Bugün, ben baktığımda, bu uzmanların hâlini içler acısı görüyorum. Bu konuda Hükûmetin planı nedir?

Teşekkür ediyorum.