Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Bilimsel Ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması İle Anlaşmaya İlişkin Mektupların Ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (s.s.: 348)
Yasama Yılı:3
Birleşim:79
Tarih:19/03/2013


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İLE ANLAŞMAYA İLİŞKİN MEKTUPLARIN VE ANLAŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S.S.: 348)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Sayın Başkanım, ben de teşekkür ediyorum.

Kalkınma Bakanımıza özellikle SODES projelerine vermiş olduğu destekler için teşekkür ediyorum. GAP projesinden sonra DAP projesi de tüm bölgenin çok ciddi manada kalkınmasına vesile olmuştur ve bu kalkınma esnasında Malatya da kalkınmada öncelikli bölgeler içerisinde cazibe merkezi hâline gelmiştir. Özellikle, ben Millî Savunma Bakanımıza ve Kalkınma Bakanımıza bölgeye yapmış oldukları destekler için çok teşekkür ediyorum. Millî Savunma Bakanımıza yapmış olduğum teşekkürü? Özellikle, 14 ilin bağlı bulunduğu Millî Parklar Bölge Müdürlüğü Malatya'ya bağlandı ve Millî Parklar Bölge Müdürlüğünün Malatya'ya bağlanmasıyla birlikte, Malatya'da var olan Akoğuz Kışlası'nı Malatya'ya millî park olarak bağışladık ve özellikle Millî Savunma Bakanımızın Orman ve Su İşleri Bakanlığına devir konusunda göstermiş olduğu çaba için kendisine çok teşekkür ediyorum.

8 ilçeye meteoroloji istasyonu açıldı yine.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)