Konu:TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İLE ANLAŞMAYA İLİŞKİN MEKTUPLARIN VE ANLAŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S.S.: 348)
Yasama Yılı:3
Birleşim:79
Tarih:19/03/2013


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İLE ANLAŞMAYA İLİŞKİN MEKTUPLARIN VE ANLAŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S.S.: 348)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, dün akşam, bütün Türkiye'yi sarsan müebbet hapis cezalarını duyduk. Ben, gerçekten öğrenmek için "Bu Ergenekon davasında kim ne suç işlemiş, kimin hakkında hangi deliller var?" diye baktığımda, gerçekten, vicdanım bir milletvekili olarak yaralanıyor çünkü delilin sahte olduğu birçok delille, birçok sabit delille ortaya konuluyor. Bu sahte delille insanlar mahkûm ediliyor. Siz bu Hükûmetin bir Bakanısınız ama bir birey olarak "Acaba burada bir hukuksuzluk var mı?" diye o iddianamedeki sahte delil iddialarına baktınız mı?

Bir de, biz siyasetçiyiz, hukuk yaratan kurumun içerisindeyiz. Eğer bir adaletsizlik varsa, vicdanen, bu hukuku tekrar yaratıp adaleti sağlamak hepimizin görevi değil midir?

Teşekkür ediyorum.