Konu:TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İLE ANLAŞMAYA İLİŞKİN MEKTUPLARIN VE ANLAŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S.S.: 348)
Yasama Yılı:3
Birleşim:79
Tarih:19/03/2013


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İLE ANLAŞMAYA İLİŞKİN MEKTUPLARIN VE ANLAŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S.S.: 348)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Partimin var olan, Malatya'yla ilgili söylemiş olduğu yanlış bilgilerin?

BAŞKAN - Hayır, herhangi bir isim zikretmedi.

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Hayır, sataşma?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Öyle bir usul yok Başkan.

BAŞKAN - Sayın Çalık, isim zikretmedi ama Sayın Ağbaba. Dinledik efendim biz. Siz niye alınıyorsunuz ki üzerinize?

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Ben şahıs olarak alınmıyorum. Sadece, Malatya Milletvekili olarak, Beyefendi'nin yanlış bilgilere sahip olduğunu?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Sayın Başkanım, parmağıyla işaret etti.

BAŞKAN - Bir müsaade edin, lütfen...

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - ?bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğunu ifade etmek için söz talep ediyorum.