Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim Ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (s. S: 108)
Yasama Yılı:3
Birleşim:79
Tarih:19/03/2013


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (S. S: 108)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Yemen'le vizeyi kaldırdık, bugünkü gazetelerde? Şimdi, Yemen'in bir özelliği var, Yemen'in özelliği El Kaidenin çoğunluğu orada duruyor yani El Kaide'nin merkezi orada. Şimdi, bu vizeyi kaldırmaktaki amacımız ticari midir, yoksa El Kaide'li kişilerin Türkiye üzerinden gelip Suriye'ye gidip savaşmalarını sağlamak mıdır? Vizeyi kaldırdığımız tarihten bugüne kadar veyahut da daha önce Yemen'den Türkiye'ye kaç kişi giriş yapmış, Yemen'den giriş yapan bu kişilerden Suriye'ye gidenler var mıdır? Bu konuda net bilgi istiyorum.

İkincisi: Genelkurmay Başkanlığının elindeki elektronik sistemler hangi gerekçelerle alınıp MİT'e verildi? Ve bu konuda çok ciddi şüpheler var ve MİT'in bu konuda, yapılan istihbaratı zamanında askerlere intikal ettirmemesinden kaynaklanan çok sayıda şehit var. İşte, Hakkâri civarında 27 kişi şehit edildi, bir gün 17 kişi şehit edildi. Genelkurmay elektronik sistemlerini Genelkurmaya tekrar vermeyi düşünüyor musunuz?

Teşekkür ederim.