Konu:Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:79
Tarih:19/03/2013


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benim burada ne söylediğimi anlayan anlıyor.

Bakın, eğer hakikaten sizin Tayyip Başkanınızda bir yürek varsa böyle 2 bin, 3 bin polisle gezmesin; gidelim, bakın Çanakkale sokaklarında gezelim. Yok, cesaret edemiyorsunuz!

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Çanakkale sokaklarında gezdi, evleri gezdi, hastaları gezdi.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, Tayyip Bey Çanakkale Zaferi'ne şimdi kürsüden şöyle diyor, yani Türk milletinin o zaferi kazandığını ağzına almıyor, "Arkadaşlar, Çanakkale'de Şamlı vardı, Bağdatlı vardı, Yemenli vardı" diyor. Ben gittim mezarlığı gezdim, ne Şamlı vardı ne bilmem Yemenli vardı. (AK PARTİ sıralarından "Var, var" sesleri.) Belki tek tük. Esas o Çanakkale Zaferi'ni kazanan bu millettir ama bu milleti ağzına almıyor.

Onun için yani bütün mesele şu: Arkadaşlar, biz burada doğruları söylüyoruz, doğruları söylediğimiz için de siz doğrulardan çekiniyorsunuz, konuşmuyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani yolsuzluklar yapıyorsunuz, biz burada dile getiriyoruz. Diyorsunuz ki: "Din var, ahiret var." Yahu, ben geçen gün de dedim: Bu dünyada bir hesabınızı verin, öteki dünyada ayrı sorarız onu, o başka mesele.

Şimdi, bakın, burada, bu millete karşı yapılan büyük ihanet var. Arkadaşlar, bugün Türkiye Cumhuriyeti devletini dönüştürmüşsünüz, devlet diye bir şey kalmamış. Bakın, dün Çanakkale'de ana muhalefet partisi genel sekreteri orada, genel başkan yardımcısı orada, protokolde yer vermiyorsunuz, genel başkanın mesajını okutmuyorsunuz. Biz ondan sonra valiye söyledik, dedik ki: "Bak, bu mesajı okutmazsan, biz burayı terk ederiz." Ondan sonra dönüş yaptı. Genelkurmay Başkanının mesajını okutmuyorsunuz, böyle bir şey olur mu? O Çanakkale Zaferi'ni kazanan ordu değil mi? Nasıl siz ordunun oradaki duygularını milletten gizliyorsunuz da Tayyip Erdoğan çıkmış, camdan, böyle kendine göre yazdığı birtakım saçma sapan konuşmalarını millete dinletiyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? O bakımından hep çekiniyorsunuz milletten. (CHP sıralarından alkışlar)