Konu:EMEKLİLERİN YAŞADIĞI SORUNLARIN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 26/2/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERMİŞ OLDUKLARI MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 19/3/2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASI VE ÖN GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:79
Tarih:19/03/2013


EMEKLİLERİN YAŞADIĞI SORUNLARIN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 26/2/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERMİŞ OLDUKLARI MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 19/3/2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASI VE ÖN GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Müşterek imzalanan Danışma Kuruluyla gündem belirlenmiştir. Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin aleyhinde olduğumuzu bildiriyorum.

Diğer taraftan, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra kurulan AK PARTİ hükûmetlerinin  ilk olarak yapmış olduğu işlerden birisi SSK emeklisi ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarındaki iyileştirmeler olmuştur. Ondan sonra yine, SSK emeklilerinin arasındaki intibakla ilgili sıkıntılar da, intibaktaki adaletsizlik de bu Genel Kurulda kabul ettiğimiz yasayla dengelenmiştir. 2002'yle 2013 yılı arasını mukayese ettiğimizde, enflasyona emeklilerin ezdirilmediği ve refah seviyesinin yükseldiği, refah paylarının artırıldığı gözlenmiştir. Tabii ki verilen miktarlar yeterli midir, yetersiz midir, bu, emeklilerin takdirine bırakılmalıdır. Ancak, şunu özellikle söylemek istiyorum ki: Ekonomimiz iyiye gittikçe, millî gelir arttıkça, refah seviyesi arttıkça refah payları da emeklilerin giderek artmaktadır.

Yine, emeklilerin alım gücü, maaşlarındaki artış ve enflasyon oranlarındaki artışlar dikkate alındığında, emeklilerin gelirlerinin reel anlamda arttığı gözlenmiştir. Bu şu demektir: Eğer millî ekonomi iyiye gidiyorsa, bütçede gelirler artıyorsa bundan vatandaşlarımız da yararlanıyordur. Emeklilerde bu manada herhangi bir kayıp gözlenmemiştir; aksine, 2002 ile 2013 yılına geldiğimiz bu aralıkta emeklilerin durumunun iyileştiği gözlenmiştir.

Meclisin gündemi belirlenmiştir, belirlenecektir. Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisi gündemi uzatmaya matuftur, iyi niyetli değildir.

Yine de Cumhuriyet Halk Partisinin grup önerisini Genel Kurulun takdirine sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)