Konu:On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
Yasama Yılı:3
Birleşim:78
Tarih:14/03/2013


ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MUSTAFA HAMARAT (Ordu) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 435 sıra sayılı Ordu İlimizde Büyükşehir Belediyesi Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi'mizin 1'inci maddesinde söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Bugün Ordu ilimiz için tarihî bir gün. Gündeme alınması konusunda destek veren parti gruplarımızın hepsine ayrıca çok teşekkür ediyorum.

Bu yasayla Ordu'muz 30'uncu büyükşehir belediyesi olacak. Ordu coğrafyası zor bir coğrafya. Haritada küçük görünen ancak içine girdiğiniz zaman bir ilçesinden bir ilçesine, bir beldesinden bir beldesine gitmenin çok zor olduğu, ulaşımın zor olduğu zor bir coğrafya. Aslında, tam da bu zorluktan kaynaklanan bir ihtiyaç olarak büyükşehir belediyesini Ordu çok arzulamakta idi. Bu vesileyle inşallah bu yerel yönetime kavuşmuş olacak. Güçlü bir yerel yönetim olduğu için Ordu büyükşehir belediyesi olmak istemektedir. İyi hizmet almak için ve Ordu'muzun bir ucundan bir ucuna; Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Çatalpınar, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerimiz, bir de yeni kurulacak olan Altınordu ilçemizle 19 ilçesi arasında hizmet koordinasyonunun sağlanması açısından büyükşehire şiddetle ihtiyaç duymaktaydık. Özellikle, su yönetimi ve çevre yönetimi konularında bu ihtiyacın ne kadar had safhada olduğu, bu talebin ne kadar doğru olduğu. Ordu'ya giden herkes tarafından yerinde görüldüğünde takdir edilecektir.

Nüfus konusundaki eleştirilere çok kısaca şöyle cevap vermek istiyorum: İhsan Bey -Ordu Milletvekilimiz- biraz önce biraz değindi. Ordu'yu bilen herkes bilir ki Ordu nüfusu yaz aylarında 1 milyonun üzerindedir. Sadece İstanbul'da 500 bin Ordulu var ve bu Orduluların büyük bir kısmı yazı Ordu'da geçirmektedirler ve Ordu'da çalışan özel idaremiz, belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, KÖYDES projelerimizin hepsi 750 bin değil, maalesef, üzülerek ifade edeyim, 750 bin için aldığı kaynakla 950 bin-1 milyon kişiye hizmet vermek için uğraşmaktadırlar. Dolayısıyla, nüfus olayı bir hile değil -özellikle "hile" dendiği için söylemek istiyorum- bir hakkın teslimidir. Yani Ordulular, yılın bir kısmını İstanbul'da yaşadıkları hâlde Ordu'daki evlerinin önüne yol istemektedir, su istemektedir ve bu hizmetleri de orada hizmet etmeye çalışan herkes yapmak için canhıraş çalışmaktadır.

ALİ ÖZ (Mersin) - İstanbul'da ne kadar İstanbullu yaşıyor Sayın Vekilim? Yapmayın ya!

MUSTAFA HAMARAT (Devamla) - Verdiğimiz rakamlar TÜİK rakamlarıdır, şişirme rakamlar daha yüksektir; ben onun için şişirme rakamları söylemiyorum, resmî rakamları söylüyorum.

"Seçim kazanmak için" deniyor. Bu çok mantıklı bir şey değil çünkü seçime herkes giriyor, aynı şartlarda giriyor. Dolayısıyla, seçim kazanmak için kanun değişikliği hissetmeyecek bir parti varsa o da AK PARTİ'dir. Eğer seçim kanunla kazanılmış olsaydı zaten biz hiç kazanamazdık, hep başkaları kazanırdı çünkü biz iktidara geldiğimizde kanunu biz yapmıyorduk. Onun için, seçim kazanmak için büyükşehir yapmak gibi bir şeye tevessül etmek söz konusu değildir.

Eleştiriler var, sistematik eleştiriler var. Kurumlar hizmet için vardır. Dolayısıyla, en iyi kurum, en iyi yerel yönetim en iyi hizmet üreten yerel yönetimdir. Ordu'da insanlar hizmet bekliyorlar. Burada, hangi kurum nasıldır, nasıl hizmet verir ona bakıyorlar, bunun dışındaki söylemlere çok fazla itibar etmiyorlar.

"Halkın yönetime katılımı" deniyor. Aslında, tam da, halkın yönetime katılımı artıyor. Çünkü köyler hiç yerel yönetimlere oy kullanmıyordu. Halkın yönetime katılmasının azalıyor olabilmesi için köylerin özel idareye oy kullanıyor olması lazım. Şimdi, bütün Ordulular, bütün, Ordu'da yaşayan herkes en az 2 tane belediyeye oy kullanacak, bir ilçe belediyesine oy kullanacak bir de büyükşehir belediyesine oy kullanacak. Dolayısıyla, herkes yönetime daha çok katılmış olacak, daha çok irtibatta olacak, daha çok rahat hizmet isteyecek.

Ben sözü çok uzatmak istemiyorum ve emeği geçen herkese, başta Sayın Başbakanımıza, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Komisyon Başkanımıza ve üyelerine, yine, emeği çok geçen eski İçişleri Bakanımıza -mazeretinden dolayı bugün burada bulunamadılar- ve emeği geçen herkese, tüm milletvekillerimize, parti gruplarımıza çok teşekkür ediyorum.

Hepinize saygılarımı sunuyorum, hayırlı günler diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)