Konu: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ’IN 426 SIRA SAYILI KANUN TASARISI’NIN İKİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNDEKİ KONUŞMALAR TAMAMLANDIKTAN SONRA YAPTIĞI AÇIKLAMASI SIRASINDA ŞAHSINA VE CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:78
Tarih:14/03/2013


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ’IN 426 SIRA SAYILI KANUN TASARISI’NIN İKİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNDEKİ KONUŞMALAR TAMAMLANDIKTAN SONRA YAPTIĞI AÇIKLAMASI SIRASINDA ŞAHSINA VE CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, şimdi bak, konuşmamda ben ne dedim? İhalesiz, bir firmaya, 417 trilyon liralık iş yaptırılmış, birkaç tane firmaya yaptırılmış. 2008 yılında da kanun çıkarılarak bu ihalesiz verilen işlere af getirmiş.

Şimdi, savcılık gerekçesini okusun. Muhakkak, savcılık demiş ki: "Her ne kadar bu yapılan iş usulsüzse de işte, çıkarılan şu kanunla bu affedildiğinden olayda suç unsuru yoktur."

Şimdi, burada esas önemli olan, işin ihalesiz verilmesidir. Dolayısıyla, çok açık ve seçik, burada Bakan, yolsuzlukları koruyor, yapılan yolsuzlukları koruyor. Yani hangi devlet dairesinde ihalesiz iş verilecek, akrabasını çağıracak, ahbabını çağıracak "Gel, bu işi yap." diyecek, ondan sonra da kanun çıkaracak "Ya, bizim bu ihalesiz verdiğimiz iş, kanuna uygundur. Dolayısıyla?"

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Genç, teşekkürler.

KAMER GENÇ (Tunceli) - ?Ondan sonra da cumhuriyet başsavcılığı? Niye bu savcının kararına itiraz etmemiş, onu da söylesin.