Konu:Elektrik Piyasası Kanunu (s.s.:426)
Yasama Yılı:3
Birleşim:78
Tarih:14/03/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU (S.S.:426)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 426 sıra sayılı Yasa Tasarısı'nın 33'üncü maddesiyle ilgili olarak verdiğimiz önerge üzerinde söz aldım. Hepinize saygılar sunuyorum.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, tabii, AKP'nin öteden beri getirdiği her kanuna bakın, muhakkak bir af hükmü vardır. İşte, burada, lisans iptal edilmiş, lisansı iptal edilenlere af getiriyor; imara aykırı yapıları var, af getiriyorlar. Yani tabii burada AKP'nin bir özel? Yani sizin göreviniz hep böyle, kanunsuzlukları affetmek mi? Hiç mi doğru dürüst bir iş yapmıyorsunuz? Ya, insan gerçekten biraz sıkılır. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

RECEP ÖZEL (İstanbul) - Millet bugüne dek doğru dürüst iş yapana oy verdi. Millete hakaret etme!

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bu Hükûmet sırasında oturan Taner Yıldız geçen gün buradan laf ediyor: "Efendim, seviyesi uygun olanlara saygılar sunuyorum." diyor. Şimdi, bakın, arkadaşlar, kanununu müzakere ettiğimiz Enerji Bakanlığı en büyük soygunların, yolsuzlukların olduğu bakanlık.

Bakın, size bir iki tane misal vereyim. Şimdi, bak Canikli, 417 trilyon liralık elektrik iletim işi?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Nasıl hesapladın?

KAMER GENÇ (Devamla) - ?417 trilyon liralık iş 2003 ile 2010 arasında, bu Bakanlık zamanında ihalesiz veriliyor. Bak, ihalesiz veriliyor. Tabii, tabii, ihalesiz veriliyor. Ondan sonra, 2008 yılında bir kanun çıkarılıyor. Efendim, bu ihalesiz verilen işlere bir meşruluk kazandırılıyor. Şimdi, diyorlar ki: "Biz ihalesiz verdik ama asgari ihale şartlarında fiyatlandırdık." Peki, asgari ihale şartı ne? Yani olur mu şimdi arkadaşlar? Bilmem, Rize'nin, Tunceli'nin dağına çekilen elektrik iletim hattı ile bilmem, Konya Ovası'nda çekilen elektrik iletim hattı bir olur mu?

"Bu Boyabat'ta o zaman 85 trilyon hesabı yapılan esas işin maliyeti 20 trilyon liradır." diye bir ihbar geliyor, bir müfettiş gönderiyorlar incelemeye. Müfettişi görevden alıyorlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını da görevden alıyor, kendilerine göre bir müfettiş belirliyorlar ve o da gidiyor "Efendim, burada usulsüzlük yoktur."

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ödemeyi 20 milyondan yapıyorlar ama, 80 milyon değil.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yok, yok yani bu 417 trilyon içinde 85 trilyonu Boyabat?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - İşte, Bakan Bey cevap verecek.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya neyse yani sen bakan değilsin ki sen bakan ol, ondan sonra cevap ver.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bakan Bey cevap verecek, çıkacak, konuşacak, onu diyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, sorduk kendisine, bak, burada sorduk. Kendisiyle ilgili hediyeler alınmıştır Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinden ayrılırken. Ya, bu dünya var, ahiret var. Ya, sen bu dünyada hesabını ver de ahirette sana ayrıca hesap sorarız, orada karşılaşırız seninle.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - İnşallah Sayın Genç, inşallah.

KAMER GENÇ (Devamla) - Artık sen cennette mi olursun cehennem de mi? Nerede denk gelirsek. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Şimdi, dedi ki: "21 tane dağıtım şirketi var." Bu 21 tane dağıtım şirketinin içinde kaç dağıtım şirketi zamanında taksitini ödemedi? Bunların ismini söyle. Ne işlem yaptınız? Efendim, yani gargaraya getiriliyor, hiç cevap vermedi, tutanaklar burada.

Şimdi, bakın, geçen sene elektrik fiyatına, tüketici fiyatlarına yüzde 32 zam yapıldı, doğal gaza yüzde 37 yapıldı ama TETAŞ'ın elektrik satış fiyatına ne yapıldı biliyor musun? Yüzde 14,8 tenzilat yaptı. Bunun dört aylık bedeli 3 kat trilyon 2 yüz trilyon lira. Elektrik satış fiyatında yapılan bu yüzde 14,8 tüketiciye intikal ettirilmedi. Kimin yanında kaldı? Dağıtıcı firmaların yanında kaldı. Dağıtıcı bu firmalardı. Geçen sene 3 kat trilyon 2 yüz liraydı, bu sene 10 küsur kat trilyon. Yav bunları inceleyin arkadaşlar.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - TEİAŞ'ta mı kaldı?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, bunları inceleyin çünkü?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Nerede kaldı, nerede?

KAMER GENÇ (Devamla) - 2010 yılında tüketilen elektrik 75 milyar kilovatsaat, ona göre bir şey ettiğiniz zaman.

Şimdi, onun için, arkadaşlar, işler yapılıyor ihalesiz. "Efendim, biz asgari fiyattan şey ettik." Yahu asgari fiyatı neye göre şey ettin?

Şimdi, Ankara'daki bir elektrik direğinin maliyetiyle, oraya sarf edilen malzemeyle, bilmem, başka bir kırsal alanda çekilen elektrik direğinin maliyeti bir mi olur?

Arkadaşlar, bakın, iyi, söylediklerimiz yanlışsa buyurun bir araştırma komisyonu kuralım.

Bunlara savcı mavcı diyorsunuz da, bakın, İstanbul Belediyesiyle ilgili 85 tane soruşturma iddiası var. Bakanlık bunlara soruşturma izni vermedi, Danıştay soruşturma izni verdi fakat bu davalar görülmüyor. Savcılar da dosyaları kaybediyor arkadaşlar. Yav peki, ne diyelim biz şimdi, kimde hak arayalım, bu vatandaşın hakkını nereden arayalım? Şimdi, biz burada söylüyoruz. "Efendim savcılar hareket edin." Yav savcının büyük bir kısmı zaten sizden çekiniyor ve bu işlerin üzerine gitmiyor. O zaman Meclisin bu işi ele alması lazım. Onun için, arkadaşlar, böyle bir yolsuzluk kanunu olduğu için olumsuzlukları örtbas ediyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - İleride, herhâlde AKP'lilere derler ki: Bunlar geçmişte ne yaptılar, yolsuzlukları örtbas etmekle ilgilendiler.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)