Konu: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ’IN 426 SIRA SAYILI KANUN TASARISI’NIN İKİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNDEKİ KONUŞMALAR TAMAMLANDIKTAN SONRA YAPTIĞI AÇIKLAMASI SIRASINDA ŞAHSINA VE CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:78
Tarih:14/03/2013


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ’IN 426 SIRA SAYILI KANUN TASARISI’NIN İKİNCİ BÖLÜMÜ ÜZERİNDEKİ KONUŞMALAR TAMAMLANDIKTAN SONRA YAPTIĞI AÇIKLAMASI SIRASINDA ŞAHSINA VE CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Değerli arkadaşlar, sayın milletvekilleri; bakın, biz raporu dün ortaya koyduk. Şimdi, Sayın Bakan diyor ki: "Savcılık böyle bir karar verdi." zaten sıkıntımız burada. 2008 yılında, işlemler açığa çıktıktan sonra, siz bir af kanunu çıkarırsanız, sonuçta savcılık mevzuata göre karar verir. Sorun, burada af çıkarılarak bunun halledilmiş olmasıdır, kömür yolsuzluğunda olduğu gibi.

Diğer bir mesele; demin Bartın milletvekilimizin anlattığı mesele. Dört yıldır -sözleşmeye aykırı bir şekilde- iptal edilmesi gereken bir sözleşme iptal edilmiyor ve bu sözleşmeyi yapan genel müdür, iptal edilmesi gereken şirkete danışmanlık hizmeti veriyor.

Şimdi, ben herkese soruyorum: Etik midir değerli arkadaşlar? Bir tarafta sözleşme yapacaksınız, sözleşme ağzına kadar hukuksuzluklarla dolu olacak, siz, görevinizi bırakır bırakmaz bu şirketle bir iş ilişkisi içerisine gireceksiniz.

Sayın Bakanın burada hakaret etmeden yapması gereken şudur: "Evet, sayın milletvekillerinin böyle bir iddiası vardır, derhâl soruşturmaya başlıyorum."

Ve sizin de yapmanız gereken şudur arkadaşlar: Bir kanun geldiğinde, biz size anlatıyoruz?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Sayın Başkanım, cevap hakkı istiyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bakın arkadaşlar, geçmişte bu gibi hususlar oldu ve bu şartlar bunu aklamak içindir diyoruz.

BAŞKAN - Sayın Bakanım, rica edeyim?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Sayın Başkan?

BAŞKAN - Lütfen? Çünkü tekrar olacak, müsaade ederseniz.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Sayın Bakan, bakarsanız daha doğru karar vereceksiniz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)