Konu:Elektrik Piyasası Kanunu Ve Türkiye Radyo-televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Yasama Yılı:3
Birleşim:77
Tarih:13/03/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TURGAY DEVELİ (Adana) - AK PARTİ Grup Başkan Vekili Sayın Canikli burada milletvekillerini konuşturmayarak susturmaya çalışıyor. Biz buna karşı duracağız. Bir önceki oturumda da şimdiki oturumda da AK PARTİ'nin yolsuzluğa karşı olduğunu, AK PARTİ döneminde yolsuzluklar yaşanmadığını söyleyeceksiniz, kendinizi aklamaya çalışacaksınız; burada belgeleri açıklayacağımız zaman?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Açıkla belgeleri. Açıklayamazsın ki!

TURGAY DEVELİ (Devamla) - ?AK PARTİ dönemindeki hırsızlıkların, yolsuzlukların, suistimallerin hiçbir dönemde yaşanmadığı kadar yaşandığını anlatacağımız zaman ortalığa kakofoni yapacaksınız.

Bakın arkadaşlar?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Hayır, ifadenize itirazımız, hakaretinize.

TURGAY DEVELİ (Devamla) - Bakın arkadaşlar, dinleyeceksiniz.

Bu açıkladığımız belgeler sonrasında, yarın Sayın Başbakanınız çıkıp enerji dağıtım ihalelerindeki birtakım usulsüzlük, yolsuzluk ve suistimallerden sonra bunları, ihaleleri iptal ettiği zaman, gelip burada o zaman bunun cevabını vereceksiniz.

Bakın değerli arkadaşlar, enerji dağıtım ihalelerinde, Fırat Elektrik'te ve Meram Elektrikte -geçen gün de anlatmaya çalıştım- enerji dağıtım ihalesi, özelleştirme yapılmadan üç ay önce sayaçlar okunmadı, tahakkuku yapılan paralar tahsil edilmedi. Bunun rakamı müfettiş raporlarıyla, Teftiş Kurulu raporlarıyla yaklaşık 50 milyon lira. TEDAŞ Genel Müdürlüğü Sayın Haşim Keklik'in imzasıyla "Kasanızda para bırakmayın, TEDAŞ'ın borçlarını ödeyin." denmesine rağmen "Paramız bankada, repoda." denilerek kasada unutulup özelleştirilen şirkete devredilen, bırakılan para Meram'da 30 milyon lira, Fırat Elektrikte 15 milyon lira. KİT Komisyonu olarak bunu TEDAŞ'a sorduk, bir araştırdı ki Teftiş Kurulu, 11 elektrik dağıtım ihalesinde kes-kopyala-yapıştır yolsuzluğu aynen uygulanmış.

Peki, şimdi, ne oldu? Olan şu: Enerji Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının isteği üzerine Teftiş Kurulu raporlarını yeniden incelemek üzere Bakanlığa gönderdi. Bu ne demek oluyor? Bu, Teftiş Kurulu raporlarıyla, Sayıştay denetçilerinin raporlarıyla ortaya çıkmış, kesinleşmiş ve hâlen soruşturması süren dosyaları sonsuzluğa havale etmek oluyor. Neden Teftiş Kurulu raporlarını yeniden Bakanlığa çağırdınız? Biliyorsunuz, yaptığınız yasadaki değişiklikle beraber, bu özelleştirme ihalelerindeki dağıtım şirketlerinin denetimlerini de parası karşılığı özel şirketlere devredeceksiniz yani parasını verdiğiniz şirketlerden aklanmanın yollarını, yöntemlerini bulmaya çalışacaksınız.

Arkadaşlar, madem "Yolsuzluk yok." diyorsunuz, madem "Hırsızlık yok." diyorsunuz, işte Enerji Bakanınız burada, bu dosyaları savcılığa verin, aklanın, hep beraber karşımıza gelin. Bundan daha onurlu bir iş var mı?

KİT Komisyonunda bunları dile getirdik. Ben KİT Komisyonundan Meram ve Fırat Elektrik'in teftiş raporlarını istedim yazılı olarak. Sayın Haşim Keklik'ten bana cevap geldi "Bunları Bakanlığa gönderdiğimiz için size veremiyoruz." diye. Bir milletvekilinden, KİT Komisyonu üyesinden hazırlanan Teftiş Kurulu raporlarını neden saklıyorsunuz? Neden gizliyorsunuz? Sayıştaya gelmiş, Hazine Müsteşarlığına intikal etmiş Samsun'daki aydınlatma direkleriyle ilgili raporları. Suç duyurularını neden gizliyorsunuz madem hırsızlık yok, yolsuzluk yok, suistimal yok?

Bütün bunların cevabını burada vereceksiniz, ondan sonra AK PARTİ'nin ak mı kara mı, yolsuzluğa bulaşmış parti olup olmadığına milletimiz karar verecek.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)