Konu:ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:77
Tarih:13/03/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TURGAY DEVELİ (Adana) - Sayın Başkan, değerli üyeler; cumhuriyet döneminde her siyasi iktidar döneminde hırsızlık, yolsuzluk, suiistimal yaşanmıştır ama on bir yıllık AK PARTİ iktidarı kadar hiçbir dönemde hırsızlık, yolsuzluk, suiistimal yaşanmamıştır.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, böyle konuşamaz. Böyle konuşamaz Sayın Başkan.

TURGAY DEVELİ (Devamla) - Bunları belgeleriyle açıklayacağım şimdi. İzin verin, belgeleriyle açıklayacağım şimdi.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Böyle rezalet olabilir mi? Nasıl konuşabilir böyle? Elinde hiçbir belgesi yok. "Hırsızlık!" Aynen iade ediyorum.

TURGAY DEVELİ (Devamla) - Açıklayacağız, izin verin. Açıklıyorum? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, böyle konuşamaz. Böyle konuşamaz Sayın Başkan.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Bu şekilde hakaret edemez.

TURGAY DEVELİ (Devamla) - Sayın Canikli, yerinize oturun, açıklayacağım bunları. Niye izin vermiyorsunuz? Bunları belgeleriyle açıklayacağım. (Gürültüler)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Böyle konuşamaz, böyle bir şeye hakkı yok.

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) - Sayın Başkan, müdahale etmesine mâni olun.

TURGAY DEVELİ (Devamla) - Yerlerinize oturun, açıklayacağım bunları. Konuşmak istiyorum ben.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar? Arkadaşlar, lütfen, bir dakika?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Adam gibi konuşun! Hakaret edemezsin. Hayır, Sayın Başkan, böyle konuşamaz. Böyle konuşamaz Sayın Başkan. (CHP sıralarından gürültüler)

TURGAY DEVELİ (Devamla) - Ben adam gibi konuşuyorum, sen adam gibi konuş!

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Özür dilesin.

BAŞKAN - Bir dakika, sakin olun Sayın Develi, lütfen?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Böyle konuşamaz Sayın Başkan.

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) - Böyle bir usul olur mu Sayın Başkan?

TURGAY DEVELİ (Devamla) - Ben adam gibi konuşuyorum. Ben bunların belgelerini açıklayacağım şimdi sizlere. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Görüşlerini ortaya koyuyor.

BAŞKAN - Ya, bir saniye kardeşim, bir saniye?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Böyle bir şey olmaz Sayın Başkan.

TURGAY DEVELİ (Devamla) - Olur. Hırsızlık yapılıyorsa, yolsuzluk yapılıyorsa, bunlar da açıklanıyorsa açıklanır, açıklanır.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Yolsuzluk arıyorsa kendisine baksın, partisine baksın, geçmişine baksın!

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) - Oturuma ara verilsin kardeşim!

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Burası Meclis, böyle bir şey olamaz Sayın Başkan! Hakaret imkânı veremezsiniz Sayın Başkan.

TURGAY DEVELİ (Devamla) - Savcılardan kaçırmayacaksınız, savcılardan belge kaçırmayacaksınız. (Gürültüler)