Konu:Elektrik Piyasası Kanunu Ve Türkiye Radyo-televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Yasama Yılı:3
Birleşim:77
Tarih:13/03/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, biraz önce -ben yerimden izledim de- siz Enerji Bakanına bir söz verdiniz. O sözü bir defa vermeniz mümkün değil ama o sözde şöyle bir? Milletin anlaması için...

417 trilyon liralık ihale yapıyor Sayın Başkan. Bu 417 trilyonluk ihale ihalesiz veriliyor, yandaşlara, kendine yakın olan müteahhitlere veriliyor. Bakıyor ki, ihalesiz verildi, ondan sonra da diyor ki: "Biz asgari fiyatla bunları yaptık." Bu asgari fiyatı neye göre belirledin? Senin cebindeki para mıdır bu asgari ücret?

Sayın Başkan, bakın, burada devletin katrilyonları heba ediliyor, bir de burada çıkıp da dürüstlük taslıyor.

Sen, o 417 trilyon liralık ihaleyi kendi yandaşlarına verdin ama  ihalesiz verdin. "Git bu işi yap..." Ondan sonra geldi, parayı ödedin. Yahu, böyle bir devlet sistemi olur mu? Bu çiftlik ağası olur yahu! Çiftlik ağası mısın  sen?

Sana dedim ki: "Sen Kayseri ve Civarı Elektrik Anonim Şirketi Genel Müdürüyken orada aldığın halılar var, yiyecekler var, pastalar var. Onların niye hesabını vermiyorsun?"

Sayın Başkan, gerçekten?

İSMAİL AYDIN (Bursa) - Böyle bir usul yok Sayın Başkan.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Burada oturmak için çok cesaretli olmak lazım. Sakal bırakmakla insanların yüzündeki ayıplar silinmiyor. Maalesef, o Enerji Bakanlığında yapılan o kadar çok büyük yolsuzluklar var ki? Yiğitliğin varsa çıkalım onların hesaplarını soralım.

417 trilyon liralık ihaleli işleri ihalesiz nasıl sen verdin?

Bunu izah etsin.