Konu:İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş Hakkında Yüze Yakın İmar Yolsuzluğuyla İlgili
Yasama Yılı:3
Birleşim:77
Tarih:13/03/2013


İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ HAKKINDA YÜZE YAKIN İMAR YOLSUZLUĞUYLA İLGİLİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Sayın Başkanım, bakın, ben soru soruyorum: İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş hakkında yüze yakın imar yolsuzluğuyla ilgili ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na aykırı ihale yaptığına dair soruşturma izni istenmiş, bu soruşturma izni İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilmiş, bunun üzerine Danıştay 1. Dairesine dava açılmış, Danıştay 1. Dairesi bu kararları kaldırmış. Ben soruyorum şimdi, diyorum ki: Bu davaların sonucu ne oldu? Benim gıyaben aldığım habere göre de bazı savcılar bu dosyaları saklıyor, bırakıyor. Ben soruyorum, Bakan burada cevap veriyor, diyor ki: "Efendim, gidin mahkemelerde öğrenin."

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bunun Hükûmetimizle ne alakası var? Yargının yaptığı bir işlemle Hükûmetin ne alakası var Sayın Başkan?

KAMER GENÇ (Tunceli) - İkincisi: İstanbul Belediyesi meslek edindirme kursları diye bir kurs açıyor ve bu kursları baştan beri yani 2003-2004'ten itibaren "Beyaz Holding" diye bir şirkete veriyor ve o şirketin zaman zaman yan kuruluşları çıkıyor. Bunların ortaklarından birisi de Zekeriya Karaman. Zekeriya Karaman ile Tayyip Erdoğan'ın oğlu bacanaklar.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, usülsüz ihale vermişse, gitsin?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Burada verilen ihalelerden alınan para İstanbul Belediyesinde katrilyon seviyesinde. Diyorum ki, hangi sene, hangi ihaleyle, hangi şirkete bu ihaleleri verdiniz? Dün burada cevap veriyor, hiçbir şey söylemiyor. Yani böyle bir şey olmaz ki Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Genç, haklısınız, söyledikleriniz zata geçti. Yalnız Sayın Canikli isim vermedi. "Genelde" dedi. "Böyle iddialar olursa ispatlanmalıdır." dedi. Bunda sizinle ilgili bir şey yok.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Nasıl ispatlayacağız Sayın Başkan?

BAŞKAN - Hayır, haklısınız da şu anda bunu halledeceğimiz yer burası değil Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani söylesin Canikli, nasıl ispatlayacağız? Savcı dosyayı saklıyor.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bunun Hükûmetimizle ne alakası var?

BAŞKAN - Söyledikleriniz zapta geçti.

Teşekkür ediyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Canikli bize akıl versin, nasıl ispatlayacağımıza dair bize akıl versin. Savcılar dosyaları saklıyor.

BAŞKAN - Sayın Genç, rica edeyim?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Savcı saklıyorsa bizimle ne alakası var?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Gel beraber gidelim Canikli, gel beraber gidelim İstanbul Belediyesine.