Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:76
Tarih:12/03/2013


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz kimseye iftira atmıyoruz. Bir defa her şey gizleniyor. Şimdi, bakın, Bodrum'da Rixos oteli var, hemen şurada Rixos oteli var, bakın, burada Ankara'da çok büyük Vilayetler Evi olmasına rağmen sizin iktidarınız zamanında bu Rixos otellerine ödenen paraları bir çıkaralım.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Buyurun neyiniz var? Çıkarın işte ortaya!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya çıkaralım.

Kardeşim, bakın valiler toplantısını burada yapıyorsunuz, elçiler toplantısını burada yapıyorsunuz, devletin her türlü kurumlarında yapılan toplantılarda burada trilyonları akıtıyorsunuz. Şimdi, Tayyip Bey geliyor Bodrum'daki Rixos otelleri kalıyor, oranın hepsini kapatıyor, bunu görüyoruz ya, onun yatıyla geziyor.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bedava mı kalmış? Parası ödenmemiş mi? Var mı bir iddian?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya bedava mı değil mi? Kardeşim bedava kalmıyorsa getirsin faturasını göstersin.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ya iddiada bulunan sensin, sen çıkar ya, Kamer Bey Allah aşkına yapma ya!

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bakın, eğer Rixos Oteli bu inşaatı almasaydı siz buraya bir af kanununu getirebilir miydiniz?

Bakın, arkadaşlar, bu ANAP zamanında da başladı. Mavi Akım'dan dolayı o zaman Mesut Yılmaz, bu Mavi Akım ihalesini kendi adamına vermişti ama şimdi, bunun altından kalkması için buraya anlaşmayla, onu Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı hâline getirdi. Şimdi, siz de bunu niye getiriyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisine? Bunu kanun hâline getirerek, bundan sonra?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Belge burada işte?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, orada da yanlış söylüyorsun, şimdi orada bir bakanın diyorsun kanun teklifi? Yok öyle, bakan kanun teklif edemez, daha doğrusu Bakanlar Kurulu kararı olmadan hükûmet tasarısı gelemez. Orada Nami Çağan'ı, ben bilmiyorum onu.

Şimdi siz buraya bunu yani kanunu getirmekteki amacınız bu kadar yolsuz, hukuka aykırı, ihale fesadı olan ve imar yolsuzluğu olan bu konuya, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirmek suretiyle buna yasal bir formül şey ediyorsunuz ve Meclisi bu suça iştirak ettiriyorsunuz. Bizim istediğimiz, kanun çıkarmayın?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - ?anlaşmayı getirmeyin, bu bundan sonra böyle kalsın bakalım.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Bunun tahsisi var, yapılmış, kanun formalite sadece, tahsisi yapılmış, her şey bitmiş.

KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer yarın başka bir iktidar geldiği zaman bunun hesabını soramaz ama siz kanun olarak getirdiğiniz zaman bu kanun iptal edilirse buna meşruluk kazandırıyorsunuz. Bu işin özü bu. (CHP sıralarından alkışlar)