Konu:TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 13 ARALIK 1993 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA ANTALYA İLİNİN KEMER İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZIN KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNE KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOLE DEĞİŞİKLİKLERİN VE EKLEMELERİN YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S. S: 413)
Yasama Yılı:3
Birleşim:76
Tarih:12/03/2013


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 13 ARALIK 1993 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA ANTALYA İLİNİN KEMER İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZIN KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNE KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOLE DEĞİŞİKLİKLERİN VE EKLEMELERİN YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S. S: 413)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, şimdi, anlaşılıyor ki, efendim, o zamanki Orman Genel Müdürü şimdi aramızda milletvekili. Bu büyük bir? Görevini suistimal etmiştir dolayısıyla burada doğruları söylemiyor. Bana göre bu Meclis bu orman arazisine haksız olarak inşaat yapanların yakasına yapışmalı, onların hak ettiği cezayı vermeli. Bu arkadaşımızın da dokunulmazlığını kaldıralım. Bu orman arazisine inşaata nasıl müsaade etti, niye zamanında mühürlemedi burayı, niye yıkım kararını almadı? Belediye suçluysa belediyeyi de suçlayalım. O zaman buna göre bir karar verelim ama siz o zihniyette değilsiniz. Tayyip Bey size emir vermiş. "Ben bu oteli kullanıyorum." diyor ya! "Ben ailemle gidiyorum, burada tatil yapıyorum." diyor. Onun için siz bunu yıkamazsınız, "Bunu affedin." diyorsunuz. Bunun doğrusunu söyleyin be kardeşim ya! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)