Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 13 Aralık 1993 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokole Değişikliklerin Ve Eklemelerin Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (s. S: 413)
Yasama Yılı:3
Birleşim:76
Tarih:12/03/2013


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 13 ARALIK 1993 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA ANTALYA İLİNİN KEMER İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZIN KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNE KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOLE DEĞİŞİKLİKLERİN VE EKLEMELERİN YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S. S: 413)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, evvela, bu Hükûmetin bu Meclisi ciddiye alması lazım. Bu Hükûmet bu Meclisi ciddiye almıyor. Ahmet Davutoğlu şimdi nerede, hangi olaylarla uğraşıyor?

Şimdi buraya bir anlaşma gelmiş ve biz burada bir hırsızlığa, yapılan bir devlet arazisi soygunluğuna Meclisi ortak ediyoruz, diyoruz ki: "Siz ey bürokratlar, ne kadar soygun yaparsanız yapın, biz kanunu, AKP'nin parmak çoğunluğuna güvenerek buradan geçiriyoruz."

Şimdi, buyurup açıkça söylesinler, desinler ki: "Tayyip Bey bize emir verdi. Bu otellerde Tayyip Bey gidiyor, kalıyor aile efradıyla beraber. Bize talimat verdi, af çıkarıyoruz." Böyle dürüstçe konuşmaları gerekirken niye yani sağa sola çeviriyorsunuz da "Şu tarihte yaptı, bu tarihte yaptı." Bu otel Rixos Oteli olduğuna göre bunun sahibinin de kim olduğu ortada, dolayısıyla kimlerin buradan yararlandığı ortada. E, bunları biz yarın öbür gün sokaklara çıkıp da söylediğimiz zaman "İftira atıyorsunuz." demeyin. İşte, her şey ortada. Onun için, bir şeyleri de artık yani? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)