Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 13 Aralık 1993 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokole Değişikliklerin Ve Eklemelerin Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (s. S: 413)
Yasama Yılı:3
Birleşim:76
Tarih:12/03/2013


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 13 ARALIK 1993 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA ANTALYA İLİNİN KEMER İLÇESİNDEKİ TAŞINMAZIN KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNE KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOLE DEĞİŞİKLİKLERİN VE EKLEMELERİN YAPILMASINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (S. S: 413)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Aslında bu rapor eksik. 1993 protokolü buna ilave edilseydi nerede, ne zaman değiştiği belliydi. Şimdi, biraz önce anlaşılıyor ki herkes bir şey söylüyor. Burada Hükûmet yok ki Hükûmet bana doğru cevap versin. Kardeşim, bu arazi evvela 44.370 metrekare olarak tahsis ediliyor. Hangi tarihte 67 bin metrekareye çıktı? Şimdi, biraz önce Canikli diyor ki: "1998'de burada ölçüm yaptı Maliye Bakanlığı, 67 bin metrekare buldu." Kardeşim, bizim burada görevimiz suistimalleri Meclisin kararıyla mı örtbas etmektir? Burada tahsis edilen arazi 44 bin metrekare olduğuna göre, orada tahsisi aştığına göre, aşan o kısmın yıkılması lazım ve burada bizim buna kanunla meşruiyet getirmememiz lazım. Ama burada otel yapıldıktan sonra, Tayyip Bey'in arkadaşı?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Tunceli) - Rixos otellerini de biliyorsunuz, Tayyip Bey ailesiyle orada kalıyor, para veriyor mu vermiyor mu? Bütün mesele Rixos otellerine meşruiyet kazandırmak.

Ama niye?

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Daha süre var, yirmi dakika var?