Konu:ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:75
Tarih:07/03/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, bu madde, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamındaki bazı işlemlerin ve bu kapsamda düzenlenecek olan kâğıtların damga vergisi ve harçlardan istisna edilmesini öngörmektedir. Vergi kanunlarına istisna getiren bütün düzenlemelerin, ilgili vergi kanunlarında yapılacak değişiklikle gerçekleştirilmesi bir genel kuraldır. Bu kanun kapsamında düzenlenecek kâğıtların damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin hükmün Damga Vergisi Kanunu'na, harçlardan istisna edilmesine ilişkin hükmün de Harçlar Kanunu'na konulması gerekir. Vergi kanunlarının bu çok temel bir kuralıdır. Böyle olduğu hâlde hem yatırımcılar açısından hem idare açısından zorluk yaratacak şekilde "Bu kâğıtlar veya işlemler damga vergisinden istisna mı, harçlardan istisna mı?" diye bir soru gündeme geldiğinde herkes, ilgili vergi kanununa bakacağından son derece sorun yaratacak bu düzenlemeyi, düzenleme yeri itibarıyla doğru bulmadığımızı, düzenleme yerinin Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu olduğunu Genel Kurulun dikkatine sunmak istedim, o nedenle söz aldım.

Teşekkür ediyorum.