Konu:6/3/2013 Tarihinde Genel Kurulda Yaşanan Olayların Bugüne Taşınmış Olmasını Doğru Bulmadığına Ve Üzüntülerini İfade Ettiğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:75
Tarih:07/03/2013


6/3/2013 TARİHİNDE GENEL KURULDA YAŞANAN OLAYLARIN BUGÜNE TAŞINMIŞ OLMASINI DOĞRU BULMADIĞINA VE ÜZÜNTÜLERİNİ İFADE ETTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Dün akşam Genel Kurulda gergin anlar yaşamamıza neden olan bazı olaylar oldu. Bunların sonrasında, hem Adalet ve Kalkınma Partisinin Sayın Grup Başkan Vekili hem de Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak ben açıklamalar yaptık. Ben, üzüntülerimi ifade ettim.

Böyle olayların Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşanmaması gerekir. Parlamentoda elbette olayın, tasarıların, tekliflerin görüşülmesinin bir doğal sonucu olarak zaman zaman gerginlikler yaşanabiliyor ancak bu gerginlikleri birbirimizi üzecek noktaya getirmeden sonlandırmasını da bilmeliyiz. Dün akşam, maalesef, bu anlamda, Parlamento, iki siyasi parti grubu iyi bir sınav veremedi. Ben üzüntülerimi dün ifade ettim.

Dünkü olayın dünde kalması gerekir tabii ki, o bugüne hiçbir şekilde taşınmamalı. Bugüne taşınmış olmasını hiçbir şekilde doğru bulmadığımı ve hiçbir şekilde bu olayı tasvip etmediğimi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak ifade ediyorum. Ben de üzüntülerimi ifade ediyorum.

Teşekkür ederim. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)