Konu:ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ’IN GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISININ 8’İNCİ MADDESİNDE SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:75
Tarih:07/03/2013


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ’IN GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISININ 8’İNCİ MADDESİNDE SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, defaten anlattım. Bu şahıs hakkında yargılama başladığı an, mahkeme iddianameyi başlattığı an yasaklama kararı verilmek zorundaydı ve Kamu İhale Genel Tebliği diyordu ki: "Bu, şirket ortakları da olduğunda şirket ihaleden yasaklanır." Tebliğ değişti mi? Değişti, değişti. Ben maddesini getireceğim hangi tebliği değiştirdiğinizi. Yasaklamak bunu? Bak buna cevap vermiyor: Yasaklama kararı verdiniz mi? İdarenin böyle bir yasaklama kararı yok, vermek zorunda olduğu kararı vermiyor. Buraya bir madde getirildi hatırlıyor musunuz? İhaleye fesat karıştıran şirketlerin önünü açan bir madde getirildi. İşte, bu şirketler için getirildi çünkü -olması gereken neydi?- İhaleye yasaklama kararı verdiğinizde bu şirketlerin girmiş olduğu ihalelerdeki teminatlarının devlete irat kaydedilmesi gerekiyordu. Sadece bir şirket üzerinden konuşmuyorum ki. Bu şirket bana 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Sanırlar ki ben bu 1 milyonluk tazminat davalarından yılacağım. Şimdi, Sayın Bakan buraya geliyor -gün gibi açık bir gerçeği- diyor ki: "Yargıda ilk celsede beraat almazsa?" Ben şimdi, Sayın Bakana soruyorum, kömür yolsuzluğunda da savcılık bir?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - O zaman savcılığa suç duyurusunda bulun arkadaş ya!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bulunacağım. Bak şimdiye kadar?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Ben de seni davet ediyorum. Bu kadar da pişkinlik olmaz.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Pişkin sensin, yolsuzluğun içinde olan da sensin, bütün bunlara onay veren de sensin.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) - Mahkeme kararı var, elimde. Ayıp denen bir şey var!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Şimdi, deminden beri hakaretamiz cümleler kullanıyorsun, ben gene nezaketimi bozmuyorum. Senin Bakanlığında ihaleye fesat karıştırmış bir şirkete, bütün yasa hükümleri açık olmasına rağmen tutup da bu şirkete ihale vermek için insanın vicdanının kara olması gerekir, insanın vicdan gözünün kör olması gerekir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Velev ki bu maddeler olmasa bile -ki bu maddeler var- dürüst, namuslu, onurlu insanların bu firmanın karşısında durması lazım. "Sen bu suçla yargılanıyorsun, ben sana yetimin hakkını emanet edemem. Seni bu ihalelere sokmam." demen için yüzlerce madde varken sen bütün bu maddelerin arkasından doldurup ve bu insanların uçağına binerek?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ (Kayseri) -Bak, kendini gösteremezsin bu konuşmayla. Uğraşma boşuna.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ben sana sordum, yolculuğa çıkıyorsan? Ben senin? Vicdan gözünün kararmışlığından başka hiçbir şey söylemiyorum.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - "Sen" ne demek ya, nasıl bir üslup bu!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Kendisini artık millete havale ediyorum.