Konu:ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ’IN GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISININ 8’İNCİ MADDESİNDE SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:75
Tarih:07/03/2013


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ’IN GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISININ 8’İNCİ MADDESİNDE SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu gensoru konusunu netleştirelim. Gensoru konusu şudur: İhaleye fesat karıştırmış şirketlerin ortakları ve şirketler hâllerine bağlı olarak İhale Kanunu'nun 11, 17, 58 ve 59'uncu maddelerine göre yasaklanması ve ihaleye sokulmaması gerekmektedir. Bu yasaklama kararını ya idare verir ya yargı verir. Bu idare bu kararı vermiş mi? Vermemiş. Bu idare bu kararı vermediği için bu şirket ihaleye fesat karıştırdığı, rüşvet verdiği Enerji Bakanlığında tekrar ihale almış. Bütün bunlar evraklarıyla sabittir. Ondan sonra ne olmuş? Buna bir itiraz olmuş. Diyor ya "Yargı kararı var." Yargı kararından önce ne olmuş? Bu ihaleye fesat karıştırmanın detaylarını anlatan bir tebliğ var. Tebliğde şirketin durumunu açıklayan bir konu? Tebliğ, Maliye Bakanlığı Kamu İhale Kurulu tarafından iptal edilmiş. İptal edildiği için tebliğin yarattığı boşluktan da idare mahkemesi bu kararı vermiş ve ihaleye fesat karıştırmaktan, rüşvet vermekten hükümlü olan o şirketler bugün en büyük özelleştirmelerdeler. Bu Bakanlıkta ihaleye fesat karıştırmışlar, bu Bakanlıkta rüşvet vermişler ve bu Bakanlıktaki ihaleye fesat karıştırma, rüşvet kararı yargı kararıyla, yargı kararıyla kesinleşmiş ve tekrar ihale vermişler. Buraya çıkan Bakanın bu zavallı bir hâlidir. Bu, yüz kızartıcı bir hâldir arkadaşlar. Sorun; "İhaleye fesat karıştırmaktan ve rüşvet vermekten bu firma hükümlü mü?" Sorun: "Siz buna tekrar ihale verdiniz mi?" Sorun "Kamu İhale Tebliği değiştirildi mi?" Sorun "Siz, yasaklama kararını almanız gerekirken aldınız mı?" diye. Şimdi buraya çıkıyor "Milletvekilinin ses tonu yüksek." Ben şimdiye kadar hiçbir milletvekiline nezaketsizlik etmek istemem ama ben milletin vekiliyim. Bu, yürek yakıcı bir durum; benimle birlikte sizin de mücadele etmeniz lazım çünkü o insanlar açlık içinde vergi veriyor. Siz Allah'ın adını anarak iktidara geldiniz, size bütün ayetleri sizin ahlakınızla hatırlatırım ben.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Şeytanın adıyla mı geldi? O nasıl bir laf ya! O nasıl bir laf ya!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Allah'ın adını anarak geldiysen onun emirlerine uymak, eğer bu referansla geldiysen uymak durumundasın. Ben seni senin ahlakınla yargılıyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) -  Ben yetimin hakkını anlatırken sen oradan bağırıyorsun, sen kendi ahlaki değerlerini tartış, sen kendi ahlaki duruşunu tartış.(CHP sıralarından alkışlar)