Konu:ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ’IN GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISININ 8’İNCİ MADDESİNDE SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:75
Tarih:07/03/2013


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ’IN GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISININ 8’İNCİ MADDESİNDE SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Aykut Erdoğdu görüştüğümüz tasarının 8'inci maddesi üzerinde söz alarak birtakım iddialarda bulundu. İhalesiz, Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın ilgili elektrik şirketinin alımlarından söz etti, İhale Kanunu'nun baypas edildiğinden söz etti. Yine, "kömür yolsuzluğu" olarak ifade edilen bir rapordan söz etti. Sayın Bakanı veya Bakanlığın işlemlerini eleştiren bir konuşma yaptı. Sayın Bakan söz aldı, kürsüye çıktı. Geniş bir zaman imkânı bulsun, iddiaların hepsini cevaplasın arzu ettik. Genel Kurulun arzusuna uyarak Sayın Başkan da Sayın Bakana iki dakika yerine beş dakika süre verdi ama Sayın Bakan konuşmasında Sayın Erdoğdu'nun iddialarına yönelik hiçbir şey söylemedi; geriye gitti, gensoru görüşmeleriyle ilgili bir şeyler söyledi. Sayın Bakan, gensoruyu geride bıraktık. Arzu edilirse yeniden gensoru konusu tabii ki görüşülebilir ama şimdi konu o değil. Yani, siz neden konuyu gensoruya götürdünüz de gensoru konusunu, oradaki iddiaları burada tekrar tartışmaya açıyorsunuz? Konu başka, iddialar başka. Eğer bu iddialara siz cevap vermiyorsanız, vermeme yolunu tercih ediyor iseniz, bu iddialar karşısında verecek cevabınız yok olarak anlarım ben bunu; durum budur. Hiç topu taca atmaya gerek yok, ortada ciddi bir iddia vardır. Dolayısıyla Sayın Erdoğdu'nun iddiaları nedeniyle veya milletvekilliği uygulamaları nedeniyle parti içinde itibar kaybettiği gibi bir iddia Sayın Bakanın arzusudur zannediyorum ama böyle bir arzu hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Bakan kendi parti içindeki kendi itibarına baksın!

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)