Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISININ 8’İNCİ MADDESİNDE SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:75
Tarih:07/03/2013


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISININ 8’İNCİ MADDESİNDE SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkanım, biz milletin vergisiyle olan her şeyi bitmeyen senfoniye çevirmeye hazırız.

Şimdi, Sayın Grup Başkan Vekili diyor ki: "O zaman dağıtılan kömür 1 milyar dolar değildi." Sayın Başkan, biz ihalesiz alınan kömür yolsuzluğundan bahsediyoruz. 1 milyar, ihalesiz alınan, ihaleye fesat karıştırılarak alınan kömürden bahsediyoruz. Bu kömürün yaklaşık 1,2 katrilyonu fakire dağıtıldı, çok daha fazlası, 1 milyar dolar değil, milyar dolarların üzerindeki kısmı termik santrallere fahiş fiyatlarla alındı ve ihalesiz alındı, ihalesiz alındı.

Ben şimdi size şunu söylüyorum?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - TKİ'den alındı.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - TKİ aldı. TKİ aldı.

Ben bunun ihalesiz alındığını ortaya koyarsam -siz defaten bu işi yapıyorsunuz- benden özür dileyecek misiniz? Bütün milletvekillerine belgeyi göndereceğim, ihalesiz alınan kömür tutarının 1 milyar doların da üstünde olduğunu ispatlayacağım. O zaman siz, Grup Başkan Vekili olarak, yetimin

hakkıyla ilgili, halkı burada kandırdığınızdan dolayı benden ve bütün halktan özür dileyecek misiniz? (CHP sıralarından alkışlar)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Siz yolsuzluk yapıldığını ispat ettiğinizde yapacağım.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Çünkü ben yolsuzluk yaptıklarını ifade edeceğim, ben ihaleye fesat karıştırdıklarını, bu kömürleri ihalesiz aldıklarını?

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Yolsuzluk yapıldığına dair en ufak bir bilgi belge yok.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - ?hatta madenleri de ihalesiz aldıklarını, fahiş fiyatla sattıklarını, yetimin hakkını yediklerini ispatlayacağım. Bütün milletvekillerine bunu göndermeye hazırım. Gönderemezsem ben özür dileyeceğim, gönderirsem siz özür dileyecek misiniz? İşte halkın meydanı, işte halk da şahidimiz! (CHP sıralarından alkışlar)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Yolsuzluğu ortaya koyun, o zaman özür dileyeceğim.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Tamam, yolsuzluğu ortaya koyacağız, bütün milletvekilleri şahittir. Eğer bunu yapamazsam özür dileyeceğim, yaparsam siz özür dileyeceksiniz.

Benim için bu mesele bütün milletvekillerinin huzurunda tartışmaya açıktır.

Çok teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)