Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISININ 8’İNCİ MADDESİNDE SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:75
Tarih:07/03/2013


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARISININ 8’İNCİ MADDESİNDE SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; halkın milletvekilinin görevi halkın çıkarlarını korumaktır. Elimde okuduğum evrakların hepsi resmî belgedir, altında Sayın Bakanın imzası vardır. Sayın Başkan diyor ki: "Kamu İhale Kanunu'nda bizim dönemizde uygulandığı kadar uygulanmamaktadır." Kamu İhale Kurumu Başkanının konuşmasını söylüyorum "Sadece yüzde 5'i gelmektedir Kamu İhale Kanunu'na." diyor. İstisnalara yani Kamu İhale Kanunu'ndan kaçırmak için koyduğunuz istisnalara artık alfabe yetmiyor, T harfine geldiniz. 5 harf vardı, 24 harf daha üzerine koydunuz. Bugün, 300-400 milyar dolarlık kentsel dönüşümü istisna maddesine alan sizsiniz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - FATİH Projesi.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Eğitim reformundaki FATİH Projesi'nin tamamını çıkaran sizsiniz.

Kömür yolsuzluğunun raporunu ben yazdım ve "İhale Kanunu'na aykırılıktan ihaleye fesat karıştırma suçu var." dedim ve onu, o yolsuzluğu aklamak için o maddeyi çıkaran sizsiniz ve siz o sırada Grup Başkan Vekiliydiniz ve siz Maliye kökenli bir Grup Başkan Vekilisiniz. (CHP sıralarından alkışlar) Burada birçok milletvekili bunu bilmeyebilir ama siz bilmek zorundasınız çünkü mesleğiniz o. Peki, bunu yaptığınızda ne oldu? Kömür yolsuzluğunu çıkardınız, belirli şirketlere imtiyaz verdiniz. Sayıştay raporu orada. Artık ihaleleri devlet adına bu şirketler yapıyorlar çünkü onların ihalesiz kömür satma hakkı var. Ve Sayıştay diyor ki: "Yüzde 30 fiyat artmıştır." Ve bu nerede yapılıyor? Bu, fakire kömür dağıtılırken yapılıyor, garibana kömür dağıtılırken yapılıyor. Bu, siyasi ahlak anlamında, siyasi etik anlamında tartışılması gereken bir durumdur. İktidar partisinin milletvekilleri dönüp kendi partisinde bunu sorgulamalıdır, Enerji Bakanına sormalıdır: "Fakir ailelere kömür dağıtımı yolsuzluğunda bir teftiş kurulu raporu vardı da sen onu sümenin altına koydun mu koymadın mı?" Bunu sizin ona sormanız lazım.

Hepinize teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)