Konu:ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:74
Tarih:06/03/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bu önergeyle ilgili bir konuyu Genel Kurulun dikkatine sunmak istiyorum.

Tasarının, komisyon metninin 7'nci maddesinin (7) numaralı fıkrasında bir şart var. Metni olduğu gibi okumayacağım, sadece şart konan kısmı okuyorum: "Öncelikle lisansındaki kurulu gücün tamamını işletmeye almış olmak." Böyle bir şart koşulmuş. Tasarı görüşmelerine başladığımız zaman dağıtılan önerge setinde yer alan iktidar partisi önergesinde, söz konusu (7) numaralı fıkranın tamamen tasarı metninden çıkarılması öneriliyor. Yani yüz seksen derece farklı bir noktaya gidilirken şimdi sizin okuduğunuz, işlem gören iktidar partisi önergesi ise biraz önce ifade ettiğim (7) numaralı fıkrayı yeniden ihdas ediyor, biraz önce size okuduğum, Genel Kurula okuduğum şartı oradan kaldırıyor.

Şimdi merak ediyorum: Bu kadar büyük dönüşün gerekçesi nedir? Acaba komisyon metninde yer alan (7) numaralı fıkradaki söz konusu şart belli bir firmayı veya firmaları mı tarif ediyor, o nedenle mi çıkarıldı? Yoksa, şimdi onaylanacak olan bu okunan önergedeki içerik mi belli bir firmayı veya firmaları tarif etmektedir? Bu kadar büyük dönüşün gerekçesi, doğrusu grubumuz tarafından merak edilmektedir, ben merak ediyorum. Bu konuda Hükûmet açıklayıcı bilgi verirse Genel Kurul daha sıhhatli bir değerlendirme yapacaktır.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sayın Başkanım, gerekçe çok açık. Gerekçe okunduğu zaman aslını da ifade edecektir.

OKTAY VURAL (İzmir) - Hayır, iki tane öyle? Çakma önerge mi, yoksa diğeri mi çakmaydı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Yani bu kadar büyük dönüşün gerekçesi nedir acaba?