Konu:Elektrik Piyasası Kanunu Ve Türkiye Radyo-televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Yasama Yılı:3
Birleşim:74
Tarih:06/03/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, geçen sene, TETAŞ, elektrik perakende satış fiyatlarında yüzde 14,8 ucuzluk yaptı fakat bu satışta tüketiciye intikal etmedi, dağıtıcı şirketler üzerinde kaldı. Bu yüzde 14,8 perakendedeki tenzilatın bedeli galiba 2 katrilyon 600 trilyon lira. Bu parayı kim alıyor yani TETAŞ'ın satış fiyatında yaptığı bu tenzilatı kim alıyor?

İkincisi: Dağıtım şirketlerinden, 21 tane dağıtım şirketinden dağıtılan elektriğin dağıtım bölgelerinin ihale bedeli kaç liradır? Bunlardan bugüne kadar ihale taksitlerini süresinde ödemeyenler var mıdır, varsa kimlerdir? Taksitlerini ödemeyenler hakkında ne gibi işlemler yapılmaktadır? Bunu öğrenmek istiyorum efendim.