Konu:Chp Grup Önerisi Üzerindeki Konuşması Sırasında İstanbul Milletvekili Bülent Turan’ın Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:74
Tarih:06/03/2013


CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDEKİ KONUŞMASI SIRASINDA İSTANBUL MİLLETVEKİLİ BÜLENT TURAN’IN CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güneş balçıkla sıvanmaz, mızrak çuvala sığmaz. Ben 17 Şubat 2013 tarihinde Esenyurt Belediyesi sahasına gittim, bütün bu ihtilaflı konut inşaatlarının olduğu alanları gezdim, ilçe örgütümüzle birlikte hepsini tek tek dolaştım. Orada nasıl bir şehir cinayeti işlendiğini, vatandaşlarımızın nasıl dolandırıldığını ve bu dolandırıcılığı Belediyenin şemsiyesi altında o kişilerin, o şirketlerin nasıl gerçekleştirdiklerini gözlerimle gördüm.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Bir tane dava yok Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Dinlerseniz öğreneceksiniz.

Siz, sanıyorum, o inşaatları gidip gezmiş değilsiniz.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Her gün oradayım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - O inşaatları gidip gezmiş olan milletvekili kürsüden böyle konuşamaz. Oralarda 2 emsal yerine 10 emsalle yapılan inşaatlar var. 2 emsal nedir? Bilmeyen arkadaşlarımız veya izleyen vatandaşlarımız için söyleyeyim, bin metrekarelik inşaata 2 bin metrekare inşaat yapma hakkı var demektir.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Arsaya, arsaya?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - 10 emsal derseniz 20 bin metrekare inşaat demektir. Evet, Belediye bir ruhsat vermiş. Ruhsatta 2 emsallik bir inşaat hakkı varken, o şirket, 20 emsal, 10 emsal, 15 emsal, 8 emsal, 5 emsal, 7 emsal -her neyse, bloklara göre değişiyor- inşaat yapmış. Bu inşaatları şirket yaparken Belediye ne iş yapıyordu acaba? Belediye Başkanının o kaçak inşaatlara müdahale etme yetkisi yok muydu ve bu müdahaleyi yapmayan Belediye Başkanı hakkında İçişleri Bakanı neden işlem yapmadı da bu kadar insan mağdur oldu? Acaba o Belediye Başkanının AKBİL davasında Sayın Başkanla beraber yargılanıyor olması o Belediye Başkanı hakkında işlem yapılmamış olmasının gerekçesi midir? (CHP sıralarından alkışlar) O nedenle mi müdahale etmemiştir İçişleri Bakanı?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

OKTAY VURAL (İzmir) - Hani, yargılanıyor mu Başbakanla birlikte? Vay anasına ya, yargılanıyor!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Vatandaşlar mağdur olmuştur.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)