Konu:Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun İle Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (s.s: 428)
Yasama Yılı:3
Birleşim:73
Tarih:05/03/2013


ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN İLE ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S: 428)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; nisan ayında kabul edilen ve şimdi tekrar değişiklik yapılmak üzere üzerinde konuştuğumuz orman köylülerinin desteklenmesi hakkında kanun, 1983 yılında kabul edilmiş olan 2924 sayılı Kanun'u yürürlükten kaldırdı ama onun yerine de herhangi bir şey koymadı. Yani bu kanunun adında "orman köylüsü" var; içinde, maddelerinde, herhangi bir yerinde orman köylüsü yok.

Türkiye'de tam 7 milyon orman köylüsü vardır ve bu teklifin ona getirmiş olduğu hiçbir şey yoktur. Orman köylüsüyle 2/B arazisi üzerinde yapısı olan veya diğer hazine arazilerini kullanan vatandaşlarımızı aynı kefeye koymak, hepsi aynı değerlerden bu arazileri satın alacak şekilde bir kanun düzenlemek en hafif tabiriyle adaletsizliktir. Bu adaletsizliği göz göre göre yapıyorsunuz.

Değerli milletvekilleri, bizim önerimiz gayet açık, gelin, üzerinde binası olan vatandaşımıza, bir başka evi de yok ise o belediye sınırları içerisinde, bu evin bulunduğu arsayı emlak vergi değeri üzerinden verelim; aynı şekilde, eğer bu arazileri yatırım amaçlı elinde bulunduran vatandaşlar var ise -50 dönüm, 100 dönüm, 200 dönüm, 20 dönüm- "Kanun çıksın da, fiyatlar açıklansın da bu araziyi satın alayım." diyen vatandaşlara da rayiç bedel yani piyasa fiyatı ne ise ondan satalım diyoruz. Şimdi, 100 dönüm araziyi el senediyle satın alıp da "Bedeller açıklansın ve bu araziyi satın alayım." diyen vatandaşla diğer vatandaşı aynı kefeye nasıl koyarsınız?

Bakın, bu teklifin, bu kanunun, çözmediği birçok konu da var. İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinden size örnekler vermiştim, tekrar vereceğim. Sultanbeyli ilçesinin Hasanpaşa Mahallesi bir örnektir. Sultanbeyli 2/B konusunda bir sembol ilçedir. Orada bir kısmı 2/B kapsamına giren, yapılaşmış olan araziler, yine hemen onun bitişiğinde, sokağın diğer tarafında 2/B kapsamına girmeyen ama aynı şekilde yapılaşmış, mahalle olmuş diğer yerleşim yerleri? Bir kanun, bir teklif sokağın bir tarafındaki sorunu çözüp öbür tarafındakini çözmüyor ise burada bir adaletsizlik var demektir, bunu kabul etmek mümkün değildir.

İstanbul'un Ümraniye ilçesi 300 bine yakın insanımızın yaşadığı bir ilçedir. Bu teklifin sorunu çözmediği mahalleleri var, Cemil Meriç Mahallesi var, İnkılap Mahallesi var, Hekimbaşı var, Dumlupınar var, Topağacı Mahallesi var, Ihlamurkuyu Mahallesi var, buraları çözmüyor, burada ihtilaflı parseller var. Hazine ile şahıslar arasında davası devam eden, bu nedenle bugüne kadar başvurusunu dahi yapma imkânı bulamamış olan 10 binlerce vatandaşımız var, çözüm bekliyor. Her konuşmamda bunu söylüyorum, önergelerini veriyoruz ama "Yahu, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri, Sayın Hamzaçebi, sayın diğer konuşmacılar, gelin şunu çözelim." diyen bir irade şu Mecliste çıkmıyor. Bu mahalleler yine bekliyor.

Yine, bakın, Sultanbeyli'nin Hasanpaşa Mahallesinde vatandaşlarımıza ceza ihbarnameleri gidiyor. Bakın, bir tanesini örnek olarak getirdim, Muharrem Düzgün isimli bir vatandaşımıza gönderilmiş olan bir ihbarname. Bunun gibi onlarca ihbarname var, "Gel, davayı kaybettin, şu para cezalarını öde." deniliyor. Pendik Kurnaköy'de benzer uygulamalar var, Beykoz'da var.

Bakın, Beykoz'un Alibahadır köyünde, orman haritalarına göre orman sınırı dışına çıkmış ama mahkeme kararlarına göre hâlâ orman sayılan yerler var, ikisi arasında bir ihtilaf var. Bu kanun çıktı diye hemen ormanlık alanda evi olan vatandaşlarımıza tahliye yazıları gönderiliyor.

Değerli milletvekilleri, gelin, ısrar etmeyin. Bugün Antalya'dan gelmiş olan o binlerce vatandaşımız, 7 milyon orman köylüsünün sözcüsüdür. Gelin, onlara kulak verin. Bu bedeli düzeltelim.

Yine, rayiç bedelin yüzde 50'si şeklindeki bir uygulama, bütün vatandaşlarımıza hitap edecek, onların bu araziyi satın almasını sağlayacak olan bir uygulama değildir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu da yanlıştır, bunu da düzeltmeyi öneriyorum. Önergemiz bunları kapsıyor, takdirinize sunuyoruz.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)