Konu:Rize Milletvekili Nusret Bayraktar’ın Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:72
Tarih:28/02/2013


RİZE MİLLETVEKİLİ NUSRET BAYRAKTAR’IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben Sayın Bayraktar'dan, benim konuşmamda ileri sürdüğüm ve bu teklifin sorun olan kısmına ilişkin bir değerlendirme yapmasını beklerdim, maalesef o konuda bir değerlendirme yapma imkânı bulamadı. Onun yerine, Sayın Başbakan zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisini eleştirmek için tek parti yıllarına gidiyor, o da Deniz Baykal dönemine giderek oradan bir şeyler bulabilir miyim düşüncesiyle bir şeyler söyledi.

Hemen söyleyeyim, 22'nci Parlamento Döneminde 2/B'yle ilgili teklifinizi buraya getirdiğiniz zaman, bu kürsüde konuşmacılarımız "Orman köylüsüne bunu bedelsiz olarak verelim. Gelin bunu sağlayın, bu anayasa değişikliğini olgunlaştıralım çıkaralım." dedi ama bunu kabul etmediniz.

Şimdi şu gerekçe doğru değil Sayın Bayraktar: Anayasa diyor ki "Bu yerler orman köylüsüne verilsin." "Şimdi biz orman köylüsüne bunu bedelsiz verirsek eşitliğe aykırı olur..." Eşitlik, aynı konumda olanlara aynı kuralların uygulanmasıdır. Farklı konumda olanlara farklı kuralları uygulamak eşitliğin gereğidir. Aynı konumdaysa, gelir seviyesi itibarıyla herkes aynıysa herkese deyin ki: "Rayiç bedelin yüzde 50'si." Ama gelir durumu farklıysa ona farklı kural uygulayacaksınız, eşitliğin tanımı budur.

İkincisi şu: "Çavuşbaşı'da villalar var. O nedenle, bu fiyatlar doğrudur." diyor Sayın Bayraktar, eski seçim bölgesi. Oraları unuttuğunuzu sanmıyorum...

NUSRET BAYRAKTAR (Rize) - Biliyorum. Hayır, orada yaşıyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) -?ama herhâlde zamanınız yetmedi. Şimdi, Çavuşbaşı'nın yüzde 70'i köylüdür. Yenimahalle var, Karlıtepe var, Tokatköy var, buraları unuttunuz.

NUSRET BAYRAKTAR (Rize) - Görele var.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Görele var. Hepsi fakir, yoksul vatandaşlarımız.

NUSRET BAYRAKTAR (Rize) - Kestanelik var, Karanlıkdere var, hepsi var.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Gelip bu fiyatı Çavuşbaşı'daki lüks villaları esas alarak savunuyorsanız, yazık!

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)