Konu:TUNCELİ MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN AYGÜN VE 30 MİLLETVEKİLİNİN, HES PROJELERİNİN DOĞURACAĞI ZARARLARIN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİNE İMZASININ EKLENMESİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:68
Tarih:20/02/2013


TUNCELİ MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN AYGÜN VE 30 MİLLETVEKİLİNİN, HES PROJELERİNİN DOĞURACAĞI ZARARLARIN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİNE İMZASININ EKLENMESİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, birinci Munzur, HES ve barajlar önergesine ben de katılmak istiyorum. Müsaade ederseniz, kayıtlara geçsin diye imzalayayım efendim.

BAŞKAN - E, katılın.

Barış ve Demokrasi Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yahu, Sayın Başkan, diyorum ki: "Birinci HES ve Munzur Dağı araştırma önergesine ben de katılmak istiyorum."

BAŞKAN - Yani illa siz burada olduğunuzu mu anlatmak istiyorsunuz? "Katılın." dedim ben de. Orijinalini getirip imzanızı alacaklar.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Kayıtlara geçmesi için.

BAŞKAN - E, geçti kayıtlara. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, benim imzam yok. Ben de bu önergeye katıldığımı ifade ediyorum, "Tutanaklara geçsin, imzalayacağım." diyorum. 

BAŞKAN - Ben de "Katılın." diye söyledim, tutanaklara geçti.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bunun usulü böyle, bilmiyorsanız çıkmayın oraya canım! 

BAŞKAN - Sayın Genç, sizin çok bildiğinizden biz faydalanıyoruz. Burada orijinali yok. Teşekkür ediyoruz, gerçekten Meclisi aydınlatıyorsunuz yüksek bilgilerinizle, sağ olun.