Konu:Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı Ve Teklifi
Yasama Yılı:3
Birleşim:67
Tarih:19/02/2013


SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) -  Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, 1989 yılında Artvin ili Borçka ilçesinde 110 yataklı SSK Bölge Hastanesi olarak hizmete giren hastane, 2005 yılından itibaren 130 yatakla Borçka'da hizmet vermektedir. Bu hastanede, Borçka ilçemiz geniş bir nüfusa sahip olmasına rağmen,  şu an itibarıyla -yeni geldim seçim bölgemden, size de ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım Sayın Bakan- genel cerrahi uzmanı, kadın doğum uzmanı, göz doktoru ve çocuk doktoru ihtiyacı bulunmaktadır. İlçede bu hekimlerin bulunmaması nedeniyle özellikle Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan vatandaşlarımız -Murgul'daki vatandaşlarımız da aynı yerden yararlanmaktadır- çok derin bir mağduriyet içerisindedirler.

Borçka Hastanemizdeki uzman doktor eksikliğini gidermek için herhangi bir tedbir almayı düşünüyor musunuz? Bu konuda Hükûmet olarak bir çalışmanız var mıdır? Öyle bir çalışmanız varsa bu müjdeyi Büyük Millet Meclisinden Borçka'da, Murgul'da, Artvin'de yaşayan hemşehrilerimize duyurmayı düşünüyor musunuz?

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.