Konu:SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:67
Tarih:19/02/2013


SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Bakan, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi ile sizin de mezun olduğunuz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin şehir içinden kaldırılacağı söyleniyor. Böyle bir projeniz var mı? Bildiğim kadarıyla Çapa'da şu anda tadilat projesi uygulanmaktadır. Eğer taşınacaksa şehrin en değerli arsaları olan bu yerleri ne şekilde değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.