Konu:Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:63
Tarih:07/02/2013


TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 409 sıra sayılı Yasa Tasarısı'nın, terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin kanun tasarısının son oylamasından önce oyumun rengini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum.

Değerli milletvekilleri, tabii burada dün bir konuşma yaptım, bir bölüm başında kişisel olarak bir konuşma yaptım. Orada yaptığım konuşmada dedim ki: "Bir ülkede sağlıklı, yerleşmiş bir adalet kurumu varsa siyasi iktidar ne kadar keyfî olursa olsun siyasi iktidar ne kadar hukuk dinlemez? O önemli değil; önemli olan, yargının tarafsız, bağımsız, hakka, adalete uygun karar vermesi gerekir." Bir misal verdim, Tayyip Erdoğan'la ilgili WikiLeaks belgelerinde, bunun İsviçre bankalarında parası olduğunu söyledim.

Burada yapılacak en namuslu, en şerefli, en doğru şey nedir? Cumhuriyet savcılarıyla, Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Önleme Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti adına İsviçre bankalarına yazı yazacaklar: "Tayyip Erdoğan'ın sizin bankalarda bir hesabı var mı, yok mu?" Bunun tek çıkar yolu bu.

RECEP ÖZEL (Isparta) ­­­- Böyle bir şey olmadığına dair cevap verdi.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunu yazmıyorlar, savcı diyor ki: "Efendim, ıslak imza yok." diyor ve ondan sonra da kaçıyorlar. Bu kaçmanın anlamı, Tayyip'in İsviçre bankalarında parasının olduğunun delilidir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Bakın, şimdi, dün Nurettin Canikli buradan çıkmış bana cevap veriyor, diyor ki: "Efendim, Başbakanımız kaç defa dedi, `Benim param yok.'" Arkadaşlar, suç, hırsızlık, kabahat samurdan kürk olsa kimse üzerine almaz, kimse demez ki "Ben hırsızım.", kimse demez ki "Ben yolsuzluk yaptım." Bunun bir tek yolu var, yargı mercilerinin aldığı kararlardır. Dolayısıyla, bunlar ortadayken Nurettin o aklıyla çıkmış bana cevap veriyor. Keşke ben burada olsaydım da ona cevap verebilirdim.

Şimdi, demişim ki, bakın, ben dünkü konuşmamda yine demişim ki, bakın arkadaşlar, konuşmamda şöyle bir şey diyorum, diyorum ki: "Yani 16 Türk adasını Yunanlılar işgal etmiş." Ayrıca, diyoruz bakın, "7 kilometre kıta sahanlığıyla münhasır ekonomik bölge ve Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye'ye ait olan 7 bin kilometre araziyi işgal etmiş." Şimdi, orada diyor ki Nurettin? Daha kafası ermez onun münhasır saha nedir, o Rumların ne ettiği? Diyor: "Efendim, Kamer Genç demiş ki `Yunanistan Türkiye'nin 7 bin kilometresini işgal etmiş.'" Bunları anlaması lazım, buraya gelip de söylemesi lazım. Eğer yiğitliği varsa o da, Tayyip Erdoğan da, Abdullah Gül de çıkalım televizyona, konuşalım bu konuları. Kim yalan söylüyor, kim demiyor.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen kimsin ya?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Ya, çapın ne senin ya!

KAMER GENÇ (Devamla) - Beyler, bakın, devri iktidarınız zamanında Türkiye satılmıştır. Türkiye'nin adaları Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Siz bu devlete sahip çıkmıyorsunuz.

ALİ ŞAHİN (Gaziantep) - Hiç boşuna uğraşma, tahrik edemezsin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Devletin temel kurumlarını çökertmişsiniz. Şurada, Dışişleri Komisyonu Başkanı orada karşımda gülüyor. Senin aslında hâline gülecek var. Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edecek bir nitelik taşımıyorsun. Türkiye'yi yok ettiniz. Her yönüyle uluslararası düzeyde itibarını sarstınız. Dolayısıyla, çıkalım, bakın bu konuşmaları televizyonlarda konuşalım.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Doktora git sen, doktora.

KAMER GENÇ (Devamla) - Piriniz de gelsin, şahınız da gelsin, yaptığınız yolsuzlukları her zeminde, her yerde dile getiririz. Eğer karşınızda mağlup olursam milletvekilliğinden istifa etmezsem şerefsizim ama siz eğer mağlup olursanız o zaman hükûmetten çekileceksiniz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Arkadaşlar, bakın, o kadar büyük yolsuzluklar var ki? Yahu, 16 tane Türk adasını Yunanlılar işgal ediyor, Yunanistan şeyi Karamanlis geliyor? Karamanlis değil, pardon. Yunanistan Başbakanı geliyor, Erzurum'daki dışişleri elçilikleri toplantısında Tayyip'e diyor ki: "Senin uçaklar bizim sahamızın üzerinde uçuyor." Tayyip Erdoğan da demiyor ki: "Yahu, hangi adanın üzerinde uçuyor?" Çünkü bu adalar Türk adası, Tayyip bunları Yunanlılara terk etmiş. Bunun hesabını çok pahalı ödeyeceksiniz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

VEDAT DEMİRÖZ (Bitlis) - Saygılı konuş, saygılı!

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, siz gülüyorsunuz, başkaları olsa utancından yerin altına batar!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Doktora git, doktora!

KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer, bir ülkede iktidar o devletin topraklarını başkalarına terk ediyorsa, işgal ettiriyorsa, o iktidar yok iktidardır, o artık onur ve haysiyet taşıyan bir iktidar değildir, o devleti temsil edecek bir nitelikte değildir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Dolayısıyla, Türkiye'yi, her şeyi yok ettiniz, ordusuyla çökerttiniz, millî eğitimiyle çökerttiniz, yargısıyla çökerttiniz ve Türkiye'yi bir sömürge devlet hâline getirdiniz. Korkarım ki, yarına Kıbrıs Rum devleti bile gelip karşınıza sizi işgal etmeye kalkacaktır.

Ben, sizin hiçbir tasarrufunuza saygı duymadığım için her kanununuzun karşısındayım ve ret oyu vereceğim. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.