Konu:İSTANBUL MİLLETVEKİLİ VOLKAN BOZKIR'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:63
Tarih:07/02/2013


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ VOLKAN BOZKIR'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

OSMAN TANEY KORUTÜRK (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlar, biraz önce konuşan hatip -Sayın Bozkır- Cumhuriyet Halk Partisinde Dışişleri kökenli 3 tecrübeli diplomat bulunduğunu, bunların bu araştırma önergesine imza koymadığını söyledi. Bu doğru değil. İmza koymadık çünkü o gün Dışişleri Komisyonunda yapılan görüşme sırasında biz üçümüz de başka görevlerle Ankara dışındaydık, orada bulunmadığımız için koymadık.

Sayın Bozkır'ın gerek Büyük Millet Meclisinde gerek televizyonlarda hep söylediği bir şey var: "Dışişlerinin konuları değişik konulardır, diplomasi karışık bir konudur, bundan siz anlamazsınız." Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben de bu konuda yetkin bir insan olarak size şunu söyleyeyim: Herkes diplomasiden anlar, herkes dış politikadan anlar. Bunu bu kadar büyütmemek lazım. Dış politikadan anlamak için sağduyulu olmak kâfi. Sağduyulu olmanın dışında, gayet tabii, bir birikim ve deneyim de gerekir ama Sayın Bozkır'ın düşüncesine, benim gördüğüm kadarıyla, kendi partisi, kendi yönetimi, kendi Hükûmeti katılmıyor. Bakın, dikkat edin, yurt dışındaki atamalar, giderek dışarıdan kimseler tarafından yapılıyor sizin Hükûmetiniz tarafından. Mesleği diplomasi olmayan, diplomasiden anlamayan bir sürü insan, turizm ataşe muavininden üniversite profesörüne kadar, dışarıdan büyükelçi olarak tayin ediliyor. Madem Sayın Bozkır böyle düşünüyor, önce Sayın Başbakana anlatsın, önce Dışişleri Bakanına anlatsın; ondan sonra gelip kendi milletvekili arkadaşlarına "Siz bu işten anlarsınız, anlamazsınız." diye ders versin.

Benim size söylemek istediğim: Cumhuriyet Halk Partisinin diplomat kökenli milletvekilleri de bu araştırma önergesine katılıyorlar, bu araştırma önergesinin son derece yanlış bir işi düzeltmek için verildiğine inanıyorlar, bu yanlış işi düzeltmenin de Büyük Millet Meclisine onur kazandıracağını düşünüyorlar.

Arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla, bu, Dışişleri Komisyonunda görüşülürken de Dışişleri Komisyonunun Adalet ve Kalkınma Partili üyeleri dahi bu konudan sıkıntı ifade etmişler.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim.