Konu:KADINLARA SAYGI GÖSTERİLMESİ GEREKTİĞİNE VE KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ KONUSUNUN MECLİSİN GÜNDEMİNDE OLAN DİĞER KONULARDAN DAHA ÖNEMLİ OLDUĞUNA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:63
Tarih:07/02/2013


KADINLARA SAYGI GÖSTERİLMESİ GEREKTİĞİNE VE KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ KONUSUNUN MECLİSİN GÜNDEMİNDE OLAN DİĞER KONULARDAN DAHA ÖNEMLİ OLDUĞUNA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar, Peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma odaya geldiğinde Peygamber Efendimiz ayağa kalkarmış. Yine, Hazreti Ali diyor ki: "Kadınlar insanlığın anasıdır. Onlara saygı gösteriniz." Kadına bırakın şiddet göstermeyi, ona saygı göstermeyen bir toplumun ilerlemesi mümkün değil ve ne yazık ki ülkemizde her gün birkaç kadın cinayeti olmaktadır. Dolayısıyla, bu konu, kadına şiddetin önlenmesi konusu inanın ki şu anda Meclisin gündeminde olan konulardan çok daha önemlidir. Lütfen, bu bir fırsattır, bu konuda, bu araştırma önergesine destek verin. Bu konuyu yani kadına şiddeti önlediğimiz anda toplum çağdaş seviyeye ulaşacaktır.

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Özgündüz.