Konu:Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:62
Tarih:06/02/2013


TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 409 sıra sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı hakkında birinci bölüm üzerinde söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, tabii ki terör çok önemli, insanlık için çok büyük düşman olan bir unsur. Bununla her vesileyle mücadele etmek her aklıselim sahibinin tercih edeceği bir yoldur. Terör nedir? Evvela, onun açık ve net olarak tarifinin yapılması lazım. 3713 sayılı Kanun'un 1'inci maddesinde yapılan terör tarifi çok muğlak, anlamsız, her yöne çekilebilecek bir anlamdadır. Dolayısıyla böyle bir anlamla herkesi cezalandırmak pek mümkündür.

Şimdi, bunun yanında, bir ülkede sağlıklı, tam bağımsız, hak ve adalete uygun bir yargı sistemi olursa insanların hiç kuşku duymasına gerek yok. Temel hak ve özgürlüklerin güvencesi yargıdır. Eğer bir ülkede yargı unsuru gerçek, dürüst, tarafsız, onurluca yargı fonksiyonu yapar, siyasi iktidarlar da temel hak ve özgürlüklere vaki saldırılar karşısında özgürce, hakka ve adalete uygun karar verirse orada çıkarılan kanunlar ne kadar kötü olursa olsun, siyasi kadroyu elinde bulunduran insanlar ne kadar art niyetli olursa olsun yargı her şeyi temizler. Ama, gelelim Türkiye'ye. Bakın, WikiLeaks belgelerinde Tayyip Erdoğan'ın İsviçre bankalarında parası olduğu tespit edildi, söylendi daha doğrusu.

AHMET YENİ (Samsun) - Belgeyle konuş, belgeyle konuş; atma!

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bu, savcılara ihbar edildi. "Ey savcı!" dedi birileri "Bakın, Tayyip Erdoğan'ın İsviçre bankalarında parası olduğu söyleniyor." Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) diye bir kurum var. Normal bir devlette sorumluluk taşıyan bir iktidar da ne yapar? Bunu araştırır. Hakikaten çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti bir devlettir; eğer böyle bir para varsa tespit edilir, yoksa da tespit edilebilir. Savcılara suç duyurusunda bulunuldu, savcı ne etti? "Efendim, bunun altında ıslak imza yoktur, ben soruşturma yapmam." dedi. Anlaşılıyor ki Tayyip'in paraları var, savcı eğer soruşturma yaparsa ortaya çıkacak, kaçtı görevi yapmaktan.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Belgeyle konuş.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bunun gibi, yarın, bu zihniyette olan bu iktidara siz bir yetkiyi verdiğiniz zaman bunların iyi niyetle, hukuk içinde kalarak karar vereceği bir yargı sistemi yok. Tayyip şimdi çıkmış diyor ki: "Efendim, ordumuzun komutanlarını içeriye aldılar."

Peki, Tayyip Erdoğan, bir gün Adalet Bakanı Müsteşarını Beşiktaş'a gönderip de 464 tane subayı bir saat içinde bir odaya doldurup da tevkif ettiren kim? Kim ya kim arkadaşlar? Ondan sonra çıkıp da günah çıkarıyormuşsun gibi bir izlenim yaratıyorsun. Bak Tayyip, bunları hiç kimse yutmaz, bu gerçekleri hepimiz biliyoruz ama sen öyle zannediyorsun ki, maalesef, birilerini kandırıyoruz.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bunun dışında -aslında zamanımız da kalmadı- bakın, bu Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül zamanında, Yunanistan, bizim Ege ve Akdeniz'de 16 adamızı işgal etmiş ve aynı zamanda Akdeniz'de münhasır bölgede de 7 bin kilometrelik alanımızı işgal etmiş.

Bakın, o adaları okuyorum size: Koyun adası, Hurşit, Fornoz, Eşek, Nergizcik, Bulamaç, Kalolimnoz, Keçi, Sakarcılar, Koçbaba ve Adacık adası ile Akdeniz'de Gavdos, Dhia, Dionisades, Koufonisi adaları? Neyse bunları?

Bakın, bir Yunan Cumhurbaşkanı bizim bir adaya gidiyor, haç atma törenine katılıyor ve -zamanımızda çok kalmadığı için söylemiyorum- ayrıca da Avrupa Birliği 2010 İlerleme Raporu'nda diyor ki: "Türk uçakları Yunan adaları üzerinde gidiyor." Hâlbuki o adalar Türk adası ama Tayyip bunları Yunanlılara vermiş. Ama, 2010 yılında Türk hava kuvvetlerini çökerttiğiniz için, artık 2011 yılında Türk hava uçakları Yunan adaları üzerinde uçuyor diye rapora koymuyorlar. Bunları hepinizin bilmesi lazım.

Bakın, zamanınıza kadar Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir çakıl taşı kimseye verilmedi, ama sizin sayenizde Yunanlılar geldi bizim en büyük adalarımızı işgal etti. Sizi tebrik ederim.

Tabii ki zamanımız olsa? Bunları ayrıca da söylerim diğer şeyde.

Teşekkür ederim efendim. (CHP sıralarından alkışlar)