Konu:Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:60
Tarih:31/01/2013


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

"Şeytani görüşlere karşı koruyacağız." dediğiniz gençlerimizin tek tip hâle getirilip uslu çocuklar yaratılarak düşünme ve sorgulamadan uzaklaştırılan üniversite ortamlarında nasıl bilim üreteceksiniz? Haklarını savunacak özgür ortamı nasıl yaratacaksınız?

18 yaşında milletvekili yapmak istediğiniz gençlerin üniversitelerde temsilini sağlayacak mısınız?

Darbe ürünü olan YÖK hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bilim ortamını siyasi irade ve vesayetten uzaklaştırmak için ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kaleli.