Konu:30 Ocak 2013 Tarihli 59'uncu Birleşimdeki Bazı İfadelerini Düzelttiğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:60
Tarih:31/01/2013


30 OCAK 2013 TARİHLİ 59'UNCU BİRLEŞİMDEKİ BAZI İFADELERİNİ DÜZELTTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, dünkü konuşmamda tutanağın 82'nci sayfasında "Efendim, siz bir grubu destekleyerek, özgürlük savaşı veren Taliban, El Kaide, selefi unsurları destekleyerek bu yolu seçiyorsunuz." şeklinde geçen cümlem yanlış geçmiştir. Burada diyorum ki: "Siz, bir grubu destekleyerek, özgürlük savaşı verdiğini söyleyen Taliban, El Kaide, selefi unsurları?"(x) Bu şekilde düzeltilmesini talep ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

(x) Bu açıklamaya ilişkin ifade 30/01/2013 tarihli 59'uncu Birleşim Tutanağı'nın 392'nci sayfasında yer almıştır.