E-KAYNAKLAR

TBMM Kütüphanesi

SIYASI PARTI YAYINLARI

Demirbaş Eser Adı
197000602 CHP PROGRAMI 1935
197012089 Özyönetim ve halk sektörü /:
197111223 On beşinci yıl kitabı.:
197401103 Cumhuriyet Halk Partisi programı.:
197404024 Cumhuriyet Halk Partisi halkevleri ve halkodaları 1932-1942.:
197500045 Cumhuriyet Halk Partisi programı.:
197503393 Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin 5 Haziran 1966 tarihinde yapılan kısmi senato seçimleri münasebetiyle yaptığı radyo konuşmaları.:
197503518 Cumuriyet Halk Partisi İstanbul il kongresi 12-13 Ekim 1968.:
197503591 Adalet Partisi : hükümet buhranı, hükümet teşkili, hükümet programı, Kıbrıs olayları karşısında.:
197503622 Adalet Partisi'nin ana görüşü : Genel Kurul'a incelenmek üzere sunulan.:
197503773 Cumhuriyet Halk Partisi XIX. Kurultayı : Ankara, 18 Ekim 1968.:
197505803 Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Komisyonu'nun anketine cevabı.:
197505818 Cumhuriyet Halk Fırkası nizamnamesi ve programı [1931].:
197600306 Adalet Partisi tüzük : Adalet Partisi program (prensip maddeleri).:
197600312 Adalet Partisi seçim beyannamesi.:
197600313 Adalet Partisi seçim beyannamesi.:
197600317 Adalet Partisi seçim beyannamesi.:
197600320 Adalet Partisi seçim beyannamesi.:
197600323 Adalet Partisi seçim beyannamesi.:
197600328 Müreffeh ve kuvvetli Türkiye için Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi programı.:
197600329 Müreffeh ve kuvvetli Türkiye için Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi programı.:
197600333 Güven Partisi seçim beyannemesi.:
197600347 Türkiye İşçi Partisi programı.:
197600349 Türkiye İşçi Partisi tüzüğü.:
197600358 Türkiye İşçi Partisi tüzüğü.:
197600363 Türkiye İşçi Partisi program ve tüzüğü.:
197600366 Türkiye İşçi Partisi seçim bildirisi.:
197600368 Türkiye İşçi Partisi seçim bildirisi.:
197600373 Türkiye İşçi Partisi seçim bildirisi.:
197600375 Bağımsızlık demokrasi sosyalizm için ileri : Türkiye İşçi Partisi seçim bildirgesi.:
197600383 Güven Partisi programı.:
197600386 Cumhuriyetçi Güven Partisi programı.:
197600395 Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi tüzüğü.:
197600396 Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi tüzüğü.:
197600415 Millet Partisi programı.:
197600419 Millet Partisi seçim beyannamesi 1965.:
197600422 Memleketçi Serbest Parti ana tüzüğü ; Memleketçi Serbest Parti'nin prensipleri /:
197600431 Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü.:
197600434 Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü.:
197600438 Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü.:
197600441 Cumhuriyet Halk Partisi : tüzük ve yönetmelikler.:
197600442 1965 milletvekili genel seçimleri seçim bildirgesi /:
197600447 Ak günlere : Cumhuriyet Halk Partisi 1973 seçim bildirgesi özeti.:
197600453 Ak günlere : Cumhuriyet Halk Partisi 1973 seçim bildirgesi.:
197600458 Cumhuriyet Halk Partisi söz veriyor : Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1965 milletvekili genel seçimleri seçim bildirgesi özeti.:
197600459 İnsanca bir düzen kurmak için halktan yetki istiyoruz : Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzen değişikliği programı /:
197600462 Adalet Partisi programı.:
197600467 Adalet Partisi program ve tüzük.:
197600472 Milliyetçi Hareket Partisi 1969 seçim bildirisi : memleket ve dünya hadiseleri.:
197600486 Yeni Demokrat Parti tüzük ve programı.:
197600487 Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 1965 seçim bildirgesi.:
197600491 Yeni Türkiye Partisi 1965 seçim beyannamesi.:
197600498 Milli Nizam Partisi kuruluş beyannamesi.:
197600503 Milli Nizam Partisi : program ve tüzük.:
197600505 Milli Nizam Partisi : program ve tüzük /:
197600520 Birlik Partisi tüzük ve programı /:
197600529 Demokratik Parti : tüzük ve program.:
197600538 Demokratik Parti : program.:
197600541 Demokratik Parti : program.:
197600551 Cumhuriyetçi Parti programı.:
197600556 Cumhuriyetçi Parti tüzüğü.:
197600557 Cumhuriyetçi Parti T.B.M.M. grupları içyönetmeliği.:
197600559 Cumhuriyetçi Parti T.B.M.M. grupları içyönetmeliği.:
197600567 Milli Selamet Partisi tüzüğü.:
197600575 Demokratik Parti seçim beyannamesi : 946 hareketinin mana ve felsefesi etrafında elele.:
197600578 Milli Selamet Partisi 19.. seçim beyannamesi.:
197600581 Milli Selamet Partisi 19.. seçim beyannamesi.:
197600647 Türkiye Birlik Partisi tüzük ve programı.:
197603151 Cumhuriyet Halk Fırkası Büyük Kongresi : Ankara, 15 Teşrini Evvel 1927.:
197603152 CHF BUYUK KONGRE ZABITLARI 1927
197603219 Cumhuriyet Halk Fırkası Üçüncü Büyük Kongre zabıtları 10-18 Mayıs 1931.:
197603220 Cumhuriyet Halk Fırkası Üçüncü Büyük Kongre zabıtları 10-18 Mayıs 1931.:
197603266 CHP PROGRAM TASLAGI 1935
197603268 Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü.:
197603278 Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultayının tetkikine sunulan nizamname taslağı.:
197603282 Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultayı.:
197603289 Cumhuriyet Halk Partisi nizamnamesi.:
197603295 Cumhuriyet Halk Partisi Dördüncü Büyük Kurultayı tüzük ve program komisyonunca onanan program taslağı.:
197603306 Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü.:
197603320 CHP 5 BUYUK KONRE ZABITLARI 1939
197603324 Cumhuriyet Halk Partisi programı.:
197603329 Cumhuriyet Halk Partisi Kongre dilekleri 1940.:
197603332 Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongreleri 1936.:
197603344 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinin parti örgütüne genelgesi : İkincikanun 1938 den 30 Haziran 1938e kadar.:
197603345 Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultayının fevkalade toplantısı 26.12.1938 : tüzük, Komisyonu layihası.:
197603361 Cumhuriyet Halk Partisi VI.ıncı Büyük Kurultayın tetkikine sunulan nizamname projesi.:
197603366 Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultayı : Dilek Encümeni raporu.:
197603375 Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultayının Olağanüstü toplantısı : 10.5.1946 Programda değişiklik önergesi.:
197603381 Cumhuriyet Halk Partisi Dokuzuncu Kurultay beyannamesi ve rapor.:
197603391 Cumhuriyet Halk Partisi Yedinci Büyük Kurultayı.:
197603684 Osmanlı Ahrar Fırkası beyannamesi.:
197603689 Cumhuriyet Halk Fırkası program projesi : 1931 Fırka Büyük Kongresine takdim edilmek üzere hazırlanmıştır.:
197603739 Cumhuriyet Halk Partisi tüzükleri finansal hükümlerin tatbik yollarını gösterir öğrenek 1.:
197603749 Cumhuriyet Halk Partisi programı.:
197605021 Republican Party of the People program.:
197605741 Cumhuriyet Halk Partisi ve seçim mevzuatı : C.H.P. tüzüğü-programı bütün yönetmelikleri, partiler ve cemiyetlerle ilgili mevzuat, seçim kanunları.:
197605818 Milli hakimiyet mücadelesinde Adalet Partisi.:
197610571 Cumhuriyet Halk Partisi Dördüncü Büyük Kurultayı görüşmeleri tutulgası 9-16 Mayıs 1935.:
197903179 Sosyalist Devrim Partisi tüzüğü 1978.:
197903624 Milliyetçi Hareket Partisi tüzüğü 1977.:
197903970 Türkiye İşçi Partisi tüzüğü 1979.:
197903971 Türkiye Sosyalist İşçi Partisi : program 1976 /:
197903975 Türkiye İşçi Köylü Partisi kuruluş bildirisi, tüzük ve program 1978.:
197903978 Vatan Partisi tüzük ve programı 1978 /:
197903991 Türkiye Emekçi Partisi program, tüzük, yönetmelik 1979.:
197904005 Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamesi 1977 : Türk milleti uyan /:
197905335 Cumhuriyet Halk Fırkası'nın tüzüğü (1927) ve Kürt sorunu /:
198000114 Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü 1976.:
198103991 Cumhuriyet Halk Fırkası nizamnamesi 1927.:
198103997 Cumhuriyet Halk Fırkası nizamnamesi 1929.:
198104003 Cumhuriyet Halk Fırkası nizamnamesi 1923.:
198104006 Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü 1935.:
198104060 Hürriyet Partisi ana nizamnamesi ve programı 1956.:
198104083 Türkiye İşçi Partisi tüzüğü 1962.:
198104632 Türkiye Birlik Partisi tüzük ve programı.:
198104696 Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi programı.:
198104705 Yeni Türkiye Partisi tüzüğü ve programı 1967.:
198104707 Yeni Türkiye Partisi tüzüğü ve programı 1967.:
198104716 Türkiye Köylü Partisi : gaye, prensipler, tüzük, program, beyanname.:
198104723 Adalet Partisi programı prensip maddeleri 1961.:
198104894 Demokrat Parti tüzük ve programı.:
198104898 Cumhuriyetçi Millet Partisi ana nizamname ve program.:
198104899 Cumhuriyetçi Millet Partisi programı.:
198302891 Doğru Yol Partisi tüzük ve programı.:
198401937 Program /:
198401938 Refah Partisi tüzük.:
198402205 Muhafazakar Parti programı.:
198402337 Program /:
198402342 Seçim bildirgesi /:
198402347 Tüzük /:
198405755 Milliyetçi Demokrasi Partisi seçim beyannamesi.:
198501942 T.B.M.M. grup içyönetmeliği /:
198504688 Tüzük : ön tasarısı /:
198504689 Tüzük tasarısı : Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'nin XXIII. kurula sunduğu.:
198602073 SHP TUZUK 1985
198602186 Doğru Yol Partisi tüzük ve programı.:
198602237 The Programme of Motherland Party.:
198602597 Refah Partisi program /:
198604150 Anavatan Partisi programı : Anavatan Partisi 6 Kasım 1983 seçim beyannamesi : Hükümet programı.:
198604151 Anavatan Partisi programı : Anavatan Partisi 6 Kasım 1983 seçim beyannamesi : Hükümet programı.:
198605761 Halkçı Parti T.B.M.M. gurubu iç yönetmeliği /:
198700270 Milliyetçi Çalışma Partisi programı.:
198700274 Tüzük /:
198700421 Doğru Yol Partisi T.B.M.M. iç yönetmeliği.:
198800383 DSP SECIM BILDIRGESI 1987
198800866 Islahatçı Demokrasi Partisi seçim bildirgesi.:
198800881 Sosyaldemokrat Halkçı Parti seçim bildirgesi.:
198801129 Tüzük /:
198801693 Milliyetçi Çalışma Partisi 1987 seçim bildirisi : devlet ve millet olarak, gönül seferberliği ile, yeni ufuklara ve güvenli yarınlara doğru.:
198801695 Anavatan Partisi 29 Kasım 1987 seçim beyannamesi.:
198802483 SHP TUZUK 1987
198802543 Doğru Yol Partisi 1987 seçim beyannamesi : büyük Türkiye programı hürriyet, güvenlik ve refah için elele.:
198815887 Tüzük /:
198901460 SHP TBMM GRUP ICYONETMELIGI
198901515 Tüzük /:
198902917 Cumhuriyet Halk Partisi : millet hizmetinde 40 yıl.:
198905305 Türkiye Birleşik Komünist Partisi programı ve barış ve demokratik yenilenme programı /:
198908036 Anavatan, Halkçı, Milliyetçi Demokrasi Partileri seçim beyanname ve programları.:
199000262 Cumhuriyetçi Demokrat Gençlik Partisi program ve tüzük /:
199001288 Yeşiller Partisi program ve tüzüğü 1989.:
199001696 Vatandaş Partisi programı.:
199001888 Tüzük /:
199004408 Halkın Emek Partisi : program.:
199102079 Sosyaldemokrat Halkçı Parti tüzük - program ve grup iç yönetmeliği.:
199106298 Refah Partisi seçim beyannamesi : 20 Ekim 1991 genel seçimi.:
199106301 Sosyaldemokrat Halkçı Parti seçim bildirgesi 1991 : yeni bir Türkiye için ilk hedefler.:
199106304 Anavatan Partisi seçim beyannamesi.:
199106305 Anavatan Partisi seçim beyannamesi.:
199106768 Doğru Yol Partisi 1991 seçim bildirgesi.:
199107574 SHP EKONOMIDE ONARIM VE ATILIM PROGRAMI 1991
199201391 Tüzük /:
199201397 Halkçı Parti programı.:
199201402 Cumhuriyet Halk Partisi T.B.M.M. grupları içyönetmeliği.:
199201403 Cumhuriyet Halk Partisi T.B.M.M. grupları içyönetmeliği.:
199201404 Cumhuriyet Halk Partisi T.B.M.M. grupları içyönetmeliği.:
199201498 Tüzük /:
199201500 Demokratik Sol Parti programı.:
199202375 Cumhuriyet Halk Fırkası'nın tüzüğü (1927) ve Kürt sorunu /:
199203289 Tüzük /:
199203598 Tüzük /:
199301550 SHP PROGRAM 1985
199301551 Tüzük /:
199302257 Doğru Yol Partisi 1986 ara seçim beyannamesi.:
199303175 DSP SECIM BILDIRGESI 1991
199305094 Tüzük /:
199305098 Sosyaldemokrat Halkçı Parti program taslağı.:
199305101 Cumhuriyet Halk Partisi tüzük : 9-10 Mart 1993.:
199306122 Yeni Parti programı /:
199400049 Refah Partisi tüzük ve programı.:
199400050 Program /:
199400062 Program /:
199400525 Sosyaldemokrat Halkçı Parti program ve tüzük.:
199400538 Yeniden Doğuş Partisi divan toplantıları yönetmeliği.:
199400539 Tüzük /:
199401064 Türkiye Sosyalist İşçi Partisi : program 1976 /:
199404419 Yönetmelikler /:
199404769 Cumhuriyet Halk Fırkası'nın programı (1931) ve Kürt sorunu /:
199500028 Doğru Yol Partisi tüzüğü.:
199500116 Kudretli, müreffeh ve büyük Türkiye için Milliyetçi Hareket Partisi programı 1973.:
199501589 Doğru Yol Partisi tüzüğü.:
199501701 Milliyetçi Hareket Partisi tüzüğü 1977.:
199501762 Milli Selamet Partisi : program ve tüzük.:
199501806 Cumhuriyet Halk Partisi T.B.M.M. grupları içyönetmeliği.:
199501865 Milliyetçi Çalışma Partisi programı.:
199600879 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası /:
199600970 HADEP program 1994 /:
199600971 HADEP tüzük 1994 /:
199600972 Seçim bildirgesi 1995 /:
199600976 Yeni Parti seçim bildirgesi 1995.:
199600978 Büyük Birlik Partisi tüzüğü.:
199600983 Büyük Birlik Partisi programı : Ocak 1993.:
199600984 Yeni Demokrasi Hareketi tüzük ve programı : 22 Aralık 1994 /:
199600999 Refah Partisi'nin anayasa değişikliği uzlaşma teklifi.:
199601054 Demokrasi ve Değişim Partisi program 1995.:
199601070 Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamesi 1977 : Türk milleti uyan /:
199601072 Refah Partisi seçim beyannamesi : 20 Ekim 1991 genel seçimi.:
199601074 Demokratik Sol Parti seçim bildirgesi.:
199602085 Program ve tüzük /:
199602109 Demokrat Parti tüzüğü.:
199602171 Doğru Yol Partisi ile Anavatan Partisi arasında imzalanan ortak hükümet protokolü ve ekleri : 3 Mart 1996.:
199602620 Sosyalist Türkiye Partisi : program savunma ve belgeler.:
199603965 Cumhuriyet Halk Partisi 27. Olağan Kurultay'a sunulan parti meclisi raporu : Ankara, 9-10 Eylül 1995.:
199606305 Emek Partisi program ve tüzüğü.:
199606505 Barış projesi : hedef ve ilkeler /:
199606894 Cumhuriyet Halk Partisi T.B.M.M. grupları içyönetmeliği.:
199607439 Anavatan Partisi programı.:
199701853 İşçi Partisi seçim bildirgesi 1995 : ya IMF partileri ya İşçi Partisi.:
199702222 ANAP - DSP - DTP Koalisyon protokolü ve 55'inci Hükümet Bakanlar Kurulu Listesi : 29 Haziran 1997.:
199706811 Doğru Yol Partisi tüzüğü ve programı : 15 Mayıs 1988.:
199706939 Demokrat Türkiye Partisi program : 7 Ocak 1997.:
199801418 Fazilet Partisi : öncü Türkiye için elele : demokrasi insan hak ve özgürlükleri, barış, adalet, ve öncü bir Türkiye için kalkınma programı.:
199802390 Refah Partisi tüzük.:
199802698 Fazilet Partisi T.B.M.M. grup iç yönetmeliği /:
199804294 Türkiyem Partisi (TP) tüzüğü.:
199806023 Cumhuriyet Halk Fırkası programı.:
199806492 Demokrat Parti programı (DP) : 26 Temmuz 1998 tarihli VIII. Olağan Büyük Kongre tarafından kabul edilen metin.:
199900275 Cumhuriyet Halk Partisi 28. Olağan Kurultayı : [Ankara], 23-24 Mayıs 1998 /:
199901601 Cumhuriyet Halk Partisi XX. Kurultayı : Ankara, 3 Temmuz 1970.:
199901700 Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultayının Olağanüstü toplantısı 10.5.1946. Program-tüzük komisyonu raporu.:
199902101 Seçim bildirgesi ve Türkiye sözleşmesi : hedef 18 Nisan Haydi Anavatan : Mart 1999 /:
199902112 Seçim bildirgesi (1999) : bir oy yeter, bu oyun biter /:
199902131 Günışığında Türkiye : seçim beyannamesi : 18 Nisan 1999 /:
199902524 Çözüm 2000 : Cumhuriyet Halk Partisi : aydınlık Türkiye'nin temeli.:
199902526 Çözüm 2000 : Cumhuriyet Halk Partisi : aydınlık Türkiye'nin temeli.:
199902528 Yerel çözüm 2000 : Cumhuriyet Halk Partisi : aydınlık Türkiye'nin temeli.:
199902925 Kurultay yönetmeliği /:
199903941 Demokratik Sol Parti seçim bildirgesi.:
199906179 Cumhuriyet Halk Partisi tüzük : son değişikliklerle, 8 Ocak 1994 /:
199906180 Cumhuriyet Halk Partisi tüzük : :son değişikliklerle, 18 Şubat 1995.
199906182 Yönetmelikler /:
199906185 Cumhuriyet Halk Partisi 28. Olağan Kurultayı'na sunulacak çalışma raporu : 23-24 Mayıs 1998.:
199906187 Cumhuriyet Halk Partisi programı : yeni hedefler yeni Türkiye : 15 Aralık 1993 tarihinde Parti Meclisince benimsenen tasarı.:
199906197 Cumhuriyet Halk Partisi 26. Olağan Kurultayı : Ankara, 9-10 Mart 1993.:
199906498 Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamesi 1977 : Türk milleti uyan /:
199907616 Milliyetçi Hareket Partisi TBMM grup içyönetmeliği.:
199908173 Doğru Yol Partisi T.B.M.M. iç yönetmeliği.:
199908222 Cumhuriyet Halk Partisi programı : taslak /:
200000023 1946'dan 21. yüzyıla II. Demokrasi programı : yeter hak milletin olacak /:
200000024 1946'dan 21. yüzyıla II. Demokrasi Programı : yeter hak milletin /:
200000681 1946'dan 21. yüzyıla II. Demokrasi Programı : yeter hak milletin /:
200002535 Demokratikleşme ve insan hakları /:
200002536 Doğu ve Güneydoğu /:
200101176 CHP üye yazım yönetmeliği /:
200101177 CHP üye kayıt yenileme yönetmeliği /:
200105838 Cumhuriyet Halk Partisi tüzük : en son değişikliklerle, 1 Ocak 2001.:
200106621 Cumhuriyet Halk Partisi tüzükleri : dünü, bugünü 1923-2000 /:
200200391 1923'ten günümüze CHP tüzükleri üzerine genel bir değerlendirme /:
200201809 Toplumcu Demokratik Parti : TDP programı.:
200201845 Program ve tüzük /:
200202941 C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönü'nün IV. Olağanüstü Kurultaydaki açış-kapanış konuşmaları : 28-29 Nisan 1967.:
200204016 CHP Gençlik Kolları yönetmeliği /:
200204121 AK Parti tüzüğü /:
200204327 Cumhuriyet Halk Partisi tüzük : en son değişikliklerle, 1 Ocak 2001.:
200204879 Seçim bildirgesi : öfkeniz ÖDP'de umut olsun /:
200205071 AK Parti programı : kalkınma ve demokratikleşme programı /:
200205853 CHP Grup Toplantısı tutanakları : 1923-1924 /:
200206050 Demokratik Sol Parti seçim bildirgesi.:
200300641 Acil onarım ve atılım programı : Saadet Partisi seçim beyannamesi (3 Kasım 2002).:
200300656 Seçmenin el kitabı : bütün partilerin seçim bildirgeleri /:
200300790 Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamesi, 3 Kasım 2002 : :Türkiye'nin onurlu geleceği.
200301435 Program ve tüzük /:
200301553 Millet Partisi seçim bildirgesi 2002 : herşey millet ve insan için.:
200301555 Beyanname 2002 /:
200301558 Bağımsız Türkiye Partisi programı /:
200304063 Seçim beyannamesi : herşey Türkiye için /:
200304232 Seçim bildirgesi 2002 : güzel günler göreceğiz/:
200305414 CHP PROGRAMI 1994
200305499 Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin Doğu ve Güneydoğu sorunlarına bakışı ve çözüm önerileri.:
200305574 CHP. Genel Başkanı İnönü'nün IV. Olağanüstü Kurultay'ı açış konuşması : 28. 4. 1967 /:
200400296 Cumhuriyet Halk Partisi eğitim el kitabı.:
200400411 61'den 2003'e /:
200401627 AK Parti tüzüğü /:
200401973 Cumhuriyetçi Demokrat Türkiye Partisi programı.:
200402098 Cumhuriyet Halk Partisi programı : yeni hedefler yeni Türkiye : modern Türkiye'de değişimin gücü Cumhuriyet Halk Partisi.:
200403930 Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması.:
200404981 AK Parti programı : kalkınma ve demokratikleşme /:
200405034 Cumhuriyet Halk Partisi tüzük : en son değişikliklerle, Ekim 2003 .:
200405651 Cumhuriyet Halk Partisi söz veriyor : yerel yönetimler için temel ilke ve çözümler : 2004 /[yayınlayan] Cumhuriyet Hlak Partisi.:
200500219 AK Parti ve muhafazakar demokrasi /:
200503210 Milli Demokrat Halkın Partisi parti programı : güçlü, mutlu, çağdaş Türkiye, huzurlu yeni bir dünya.:
200505312 Yönetmelikler /:
200603498 Tüzük : en son değişikliklerle, Kasım 2005 /:
200605069 Milliyetçi Hareket Partisi tüzüğü 2000.:
200605071 Milliyetçi Hareket Partisi programı.:
200605293 Müdafaai-i Hukuk Hareketi Partisi programı.:
200700671 Demokratik Sol Parti programı.:
200700678 Emeğin Partisi program ve tüzüğü.:
200700684 Aydınlık Türkiye Partisi 1998 : ATP parti tüzüğü.:
200702873 T.B.M.M. grup içyönetmeliği /:
200703352 AK Parti programı : kalkınma ve demokratikleşme programı /:
200703354 AK Parti tüzüğü /:
200703443 Program : 24 Temmuz 2002 /:
200703885 Program ve tüzük /:
200703986 C. H.P. T.B.M.M. grupları içyönetmeliği.:
200705643 Demokrat Parti tüzük ve program.:
200705669 Türkiye İşçi Partisi'ni tanıyalım.:
200706286 Tüzük /:
200706310 Sosyalist Parti programı.:
200706401 Demokrat Parti Seçim Beyannamesi.:
200706483 Programme /:
200706675 Güven partisi ana tüzüğü ve programı, kuruluş 13.02.1961.:
200706761 Program ve tüzüğü, kuruluş 26.09.1950 /:
200706869 Tüzük ve milli hükümet programı önerisi, 25 Temmuz 2006 /:
200706888 Genç Parti manifestosu.:
200706889 Program /:
200706903 Tüpraş ::devrettirmeyeceğiz, devletleştireceğiz, sözümüzü tutacağız /
200706972 Program /:
200706973 Yeni Türkiye Partisi parti programı.:
200707063 Program ve tüzük /:
200707103 Doğru Yol Partisi tüzüğü ve programı ::24 Kasım 1990.
200707109 Hak ve Özgürlükler Partisi tüzüğü.:
200707110 Yurt Partisi tüzüğü.:
200707129 Demokratik Toplum Partisi program ve tüzüğü.:
200707131 Durum ve çözüm : Mart 2007 /:
200707211 Tüzük /:
200707235 Program ve tüzük /:
200707238 Anavatan Partisi programı.:
200707239 Kalkınma ve demokratikleşme programı /:
200707241 Millet Partisi programı.:
200707250 Program ve tüzük : :09 Nisan 2006 /
200707309 Program ve tüzük /:
200707314 Milliyetçi Hareket Partisi tüzüğü ::9 Ekim 1994.
200707317 Özgür Toplum Partisi program ve tüzüğü.:
200707334 İşçi Partisi tüzük ve program.:
200803266 Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grup iç yönetmeliği.:
200804954 AK Parti tüzüğü /:
200805461 Demokrat Parti programı 1946.:
200902550 Cumhuriyet Halk Partisi programı : :çağdaş Türkiye için değişim.
200902631 Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamesi, 22 Temmuz 2007 ::milli duruş ve kararlılık belgesi.
200903997 Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grup iç yönetmeliği ::[23. dönem].
200904642 Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamesi, 22 Temmuz 2007 ::milli duruş ve kararlılık belgesi.
200905136 Halkın Yükselişi Partisi Tüzük ::halk için halkla birlikte.
201000331 Milliyetçi Hareket Partisi tüzüğü ::9. Olağan Büyük Kurultayı, 8 Kasım 2009.
201000337 Milliyetçi Hareket Partisi parti programı ::9. Olağan Büyük Kurultay, 8 Kasım 2009.
201002763 Evrensel Medeniyet Partisi parti programı.:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM