E-KAYNAKLAR

TBMM Kütüphanesi

EHT

Türkiye Büyük Millet Meclisi hülasa-i mesaiyesi : 23 Nisan 336 tarihinden 10 Ağustos 339 tarihine kadar devam eden birinci devre-i intihabiyeye aittir.:
0000-0097.pdf
Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM