E-KAYNAKLAR

TBMM Kütüphanesi

EHT

Muvasala ve muhabere ve umur-i havaiyye dersi notlarından muhabere kısmı. Mekteb-i Harbiyye zabıtan kursunda tedris edilmek üzere ihzar edilmiştir /:
197400080.pdf
Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM