E-KAYNAKLAR

TBMM Kütüphanesi

EHT

Muhacirine arazi ve emlak tevziine dair ve muhacirine verilen bağ, zeytinlik, dutluk ve emsali yerlerin imarına ve muhafazasına dair talimatnamedir.:
197306479.pdf
Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM