E-KAYNAKLAR

TBMM Kütüphanesi

EHT

Jandarma maaş muhasesatiyle masarifine vuku bulacak tediyat hususunda 330 senesinden itibaren jandarma tabur ve bölükleriyle mal sandıklarınca olunacak muameleyi mübeyyin talimatnamedir.:
0000_0012.pdf
Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM