E-KAYNAKLAR

TBMM Kütüphanesi

EHT

Tütün muamelatının tetkiki zımnında Canik mebusu Nail Bey Efendi Hazretlerinin taht-ı riyazetinde olarak Maliye Nezaret-i Celilesinden müteşekkil komisyonun ... raporudur.:
0000_0000.pdf
Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi
© 2009 TBMM